Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Trygghetstreff - turneen som redder liv

Sanitetskvinnenes Trygghetstreff for å lære eldre å forebygge brann har vært en suksess. 1 500 personer fordelt på fem sanitetsfylker har vært på treff, der det også er blitt lagt vekt på det sosiale.

Brannsikkerhet for eldre

Brannstatistikken for eldre er dyster lesning, og det gjør Sanitetskvinnene noe med.

- Vi samarbeider derfor med det lokale brannvesenet for å arrangere Trygghetstreff med fokus på brannsikkerhet. Målet er å forebygge brann og skape sosiale møteplasser for risikoutsatte grupper. I løpet av det siste året har det vært avholdt Trygghetstreff flere steder i landet, og før sommeren hadde vi et stort et på Lillestrøm. Nå utover høsten er det holdt tolv treff i fire fylker, fremholder Svarstad.

Fleste eldre dør i brann

Rundt 60 personer dør i brann hvert år i Norge. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme sammenlignet med resten av befolkningen. Det betyr at over halvparten av de som mister livet i brann er i denne aldersgruppen. Derfor er forebygging av brann i hjemmet en viktig satsning for å spare menneskeliv.

- Eldre er definert som en sårbar gruppe som vi har et ekstra ansvar for, blant annet med tanke på forebyggende tiltak og informasjon. Dette har dessverre ikke vi ressurser til alene, så det at Sanitetskvinnene har invitert oss til samarbeid om denne gruppen er en gavepakke for oss, sier leder Tor-Åsmund Hovda, leder forebyggende i Nedre Romerikes brann- og redningsvesen.

Risikofaktorer

Normal aldring medfører gjerne mange ulike typer funksjonsnedsettelser som nedsatt syn, hørsel, bevegelighet, reaksjonstid og hukommelse. I så måte har gruppen eldre mye til felles med gruppen yngre med funksjonsnedsettelser. Eldre har imidlertid ofte ikke bare én funksjonsnedsettelse, men flere samtidig. Noen av disse er alvorlige sett i et brannsikkerhetsperspektiv, slik som demens. Flere omkommer av røyk til tross for fungerende røykvarsler i boligen. Dette sier noe om at eldre enten ikke hører varselet, ikke klarer å reagere adekvat på varselet eller ikke kan evakuere raskt nok etter å ha oppfattet alarmen.

Flere aktiviteter

Trygghetstreffene handler om mer enn brannforebyggende arbeid og opplæring i bruk av slukkeutstyr. Like viktig er den sosiale møteplassen. På et Trygghetstreff serveres det lunsj, det er underholdning, foredrag om brannsikkerhet og det å være trygg hjemme. Det gjennomføres slukkedemonstrasjon, slukkeøvelser og man har mulighet til å stille spørsmål i en trygg og sosial ramme. Det deles også ut brannforebyggende utstyr som slukkeskum, branntepper, o.l.
Prosjektleder Andrea Svarstad sier at publikum har gitt veldig gode tilbakemeldinger, og at det har vært hyggelig og nyttig.

 - Siden treffene også skal være en sosial møteplass, er det servering med kafebord og underholdning, sier Svarstad.

Roser lokalforeningene

Hun og Buhaug roser fylkesledere og de lokale sanitetskvinnene for at Trygghetsturneen har vårt så vellykket. Dette har dannet grunnlaget for et stort nasjonalt engasjement, og over 600 mennesker har vært på arrangementene.

- Dette er arrangementer som koordineres nasjonalt, men som utføres lokalt. Kommunen og det lokale brannvesenet inviterer de som er i hovedmålgruppen, hjemmeboende eldre. Sanitetskvinnene sørger for at det blir en hyggelig og sosial ramme rundt treffet med servering. Dette har vært en suksessfaktor. Jeg er imponert når jeg ser hvor profesjonelle de er, og hvor raskt de snur seg rundt og tar utfordringer, fremholder Svarstad.

Hun legger til at for brann- og redningstjenesten har det vært en helt ny erfaring å samarbeide med en frivillig organisasjon.

- Tilbakemeldingene vi har fått tilsier at dette har vært en positiv erfaring, sier rådgiver beredskap, Andrea Svarstad.

Har du spørsmål om Trygghetstreff? Ta kontakt med oss