Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Millionpris fra Bergensenstiftelsen

Sanitetskvinnene har mottatt Bergesenprisen 2021 for sitt humanitære arbeid der innsatsen i koronadugnaden og langsiktig arbeid med kvinnehelse trekkes særlig frem. Prispengene er på to millioner kroner og en del gis videre til samarbeidspartneren JURK.

Tidligere generalserkretær i Norske Kvinners Sanitetsforening mottar Bergensprisen

Det var en stolt og takknemlig generalsekretær Grete Herlofson som tok imot prisen på vegne av de 41 000 medlemmene 9. november 2021. Tusen takk til Bergesenstiftelsen som gjennom denne prisen fremhever at enkeltmenneskers innsats og engasjement fører samfunnet fremover. Sanitetskvinnene er en organisasjon som er til stede over hele landet med 600 foreninger i by og bygd, ved sjø og fjell og i nord og sør. Vi har alltid gjort det som regjeringen nå løfter frem som ett av sine viktigste politiske løfter, nemlig tatt hele landet i bruk, sa Herlofson.

125 år i den godes tjeneste

I juryens begrunnelse ble det trukket frem at Sanitetskvinnene i hele 125 år har vært en sentral humanitær aktør i Norge og hedres for det sterke samfunnsengasjement, især for kvinners helse og livsvilkår. Juryen ønsket å løfte frem at organisasjonen under skiftende samfunnsforhold har stått for en betydelig humanitær innsats over hele landet, som under koronapandemien. Juryen består av styret i Bergesenstiftelsen og prisen ble delt ut av styreleder Per Conradi Andersen. - Gjennom over 150 000 frivillige timer har Sanitetskvinnene bidratt til gjennomføringen av vaksineprogrammet i kommunene og sørget for hjelp til isolerte, vanskeligstilte og ensomme, sa Conradi Andersen.

Sanitetskvinnene mottar Bergensprisen

Mottar prisen - deler med andre

Bergesenprisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner norske kroner. Prispengene skal gå til en rekke av Sanitetskvinnenes arbeidsområder. Våre frivillige bidrar til at kvinner med minoritetsbakgrunn får fellesskap, språk og muligheter, de jobber for et samfunn uten vold og bidrar til en trygg oppvekst for barn og unge. Eldre får livsinnhold og mening i hverdagen og ikke minst gis det bistand i lokalsamfunnet når kriser eller katastrofer inntreffer. Våre frivillige er rett og slett ute i den godes tjeneste, sa Herlofson.

Generalsekretær i Sanitetskvinnene deler Bergensprisen med JURK

I henhold til Bergesenprisens statuetter skal en del gå til prismottaker og en del til et nærmere bestemt formål som prismottaker utpeker i dialog med Bergesenstiftelsen. Sanitetskvinnene valgte JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Gjennom Rød Knapp alliansen jobber de sammen for at kvinner skal kunne leve liv uten vold og overgrep. - Likestilte samfunn er avhengig av strukturelle forutsetninger. Rettsikkerhet er en av disse forutsetningene. Men hverken et kjønnsnøytralt lovverk eller likestillingsloven er noen garanti for at sårbare kvinne får den bistand de har behov for i saker av juridisk karakter. Dette gjør JURK noe med. Hver dag, la Herlofson til.

Siden 1974 har JURK gitt rettshjelp til over femti tusen kvinner. Erfaringene de får gjennom den praktiske rettshjelpen brukes i det rettspolitiske arbeidet. JURK sin kunnskap om kvinners faktiske rettslige situasjon videreformidles til samfunnet, og på den måten får rettshjelpen en betydning utover den konkrete hjelpen den enkelte kvinne får. - Det er en glede og ære å få dele Bergesenprisen 2021 med dere i JURK, avsluttet Herlofson.