Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Kvinnehelse rykker fram i køen

Politikerne på Stortinget foreslår 16 forbedringer på kvinnehelse i behandlingen av regjeringens helse- og samhandlingsplan. To forslag får flertall. Dette er viktige gjennomslag for oss.

Sanitetskvinnene på demonstrasjon for kvinnehelse

Da regjeringen la fram planen i mars, kom det skuffende få tiltak i den, på tross av at Stortinget hadde vedtatt at kvinnehelse skulle være sentralt. Nå har politikerne i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget behandlet planen og levert en innstilling full av viktige forslag som kan ta oss syvmilssteg på veien til likeverdige helsetjenester. Mange av disse forslagene har Sanitetskvinnene spilt inn i høringsinnspill og i møter med de ulike partiene. 

Regjeringen sviktet på kvinnehelse i Helse- og samhandlingsplanen. Da er det flott å se at stortingspolitikerne lytter og leverer politikken som manglet. Vi skulle gjerne sett at flertallet klarte å samle seg rundt enda mer, men applauderer vedtak som tar oss i riktig retning, sier vår generalsekretær Malin Stensønes. 

Etter avtale mellom regjeringen og SV ble det flertall for at kjønnsperspektivet ivaretas bedre i behandlingsretningslinjene når de oppdateres. Det vil si at det skal bli rutine å ta hensyn til relevante kjønnsforskjeller når sykdom behandles. Retningslinjene for typiske kvinnesykdommer skal oppdateres særskilt. Kjønnsperspektivet skal også være med i beslutningsgrunnlaget på helse- og omsorgsfeltet generelt. Dette er viktige skritt på veien til likeverdige helsetjenester. 

I tillegg har opposisjonspartiene fremmet 14 forslag på kvinnehelse og føde- og barselomsorg som dessverre nå ikke ligger an til å få flertall. De ligger det ikke an til at regjeringspartiene og SV stemmer for. 

Nå må regjeringen levere i den lovte kvinnehelsestrategien. Stortinget er ikke til å misforstå: Kvinnehelse har sittet lenge nok på venterommet, sier Stensønes.

Alle forslagene vi har løftet i høringen er fremmet av ulike partier i innstillingen. Det er viktig, selv om de ikke ser ut til å få flertall i denne omgang. Det gjelder for eksempel forslaget om å gjennomgå finansieringssystemet i helsetjenestene for å sikre at prioritering av kvinnehelse belønnes økonomisk og forslaget om økte øremerkede midler til kvinnehelseforskning. Les høringsinnspillet vårt