Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Kanskje kommer kongen, Anne eller Ola?

Stadig flere eldre har både lyst og helse til å bo hjemme alene. Samtidig ser vi at flere eldre også opplyser om ensomhet, særlig blant eldre kvinner. Det vil Sanitetskvinnene gjøre noe med.

Tre damer koser seg sammen med kake og kaffe

«Kanskje kommer kongen» er en nysatsing av Sanitetskvinnene, med mål om at flere eldre hjemmeboende skal få et bedre hjemmelaget måltid og en sosial møteplass en eller flere ganger i måneden. Tilbudet er i tråd med nasjonal handlingsplan, «Leve hele livet». Med midler fra Helsedirektoratet kan Sanitetskvinnene bidra økonomisk dersom din lokalforening synes dette ser spennende ut og dere vil delta.

Vi har erfaring med å skape et varmt og inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, hvor flere lokalforeninger har arrangert eldrefester med matservering. Vi mener at alle eldre burde føle seg verdsatt, sett og inkludert, og bli behandlet med like stor verdighet som en konge ville ha blitt. Tanken bak tilbudet er at N.K.S. dekker til bords mens det er den eldre selv som er «konge» for en dag ved oppmøte til disse fellesmåltidene.

Sosialt felleskap øker livskvalitet

En undersøkelse fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse fra 2017 viser at det er en klar sammenheng mellom helse og ensomhet. Kvaliteten og hyppigheten på sosiale relasjoner har en betydning for om en føler seg inkludert eller ekskludert i samfunnet. Måltid med andre reduserer følelsen av ensomhet, uavhengig av alder, og er en arena hvor en kan utveksle tanker, meninger og historier med andre.

– Å spise sammen med andre har en rekke positive virkninger for alle mennesker. Gode måltidsopplevelser kan derfor bidra til økt livskvalitet blant den eldre befolkningen, sier prosjektleder og seniorrådgiver folkehelse, Anne-Bente Stigen Berg.

Eldre fortjener å bli behandlet som en kongelig, og skape nye relasjoner med både deltakere og frivillige som driver aktiviteten.

Avhengig av frivillige

For å kunne arrangere en fast, månedlig aktivitet (eller oftere) hvor eldre får servert et godt måltid – som en konge – er vi avhengig av frivillige. Det er nødvendig å ha frivillige som er villige til å organisere, handle og lage mat.

Flere lokalforeninger driver allerede med et sosialt tilbud til eldre som i enkelte tilfeller vil falle under dette prosjektet. Nå håper vi at flere eldre skal kunne få delta på en slik aktivitet, og da trenger vi din hjelp som frivillig. Ta kontakt med din nærmeste lokalforening for å høre om de har et eksisterende tilbud tilsvarende "Kanskje kommer kongen?", eller om det er interesse for lokalforeningen å starte med et slikt tilbud. 

Ønsker du å vite mer om tilbudet? Ta kontakt med Anne-Bente Stigen Berg eller tlf: 944 97 687.