Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Fredrikkeprisen 2018 til Marie Simonsen

– Likestilling er noe en må skrive og fortelle om. Om og om igjen. Både fordi ikke alle får det med seg første gangen, og så kommer det nye generasjoner til, sa Marie Simonsen, da hun lørdag takket for Sanitetskvinnenes hederspris, Fredrikkeprisen 2018.

Vinneren Fredrikkeprisen 2018 Marie Simonsen

Likestillingskamp

Fredrikkeprisen tildeles i år en person som har løftet likestillingskampen i Norge. Prisvinneren er en modig og tydelig stemme som med innsikt, analyser, klokskap og ryggmargsrefleks utfordrer det norske samfunn og de etablerte institusjonene på likestilling og likeverd.

- Simonsen har på en beundringsverdig måte brukt seg selv og sitt engasjement for å bidra til utviklingen av et likestilt samfunn. Med sin stemme og posisjon har hun påpekt forskjeller mellom kjønnene og hvilke begrensninger det gir, sa organisasjonsleder, Ellen-Sofie Egeland, Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fredrikkeprisen deles årlig ut til personer utenfor organisasjonens egne rekker som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innen N.K.S. sitt formål og strategiske områder.

Prisen består av en skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, et diplom og 100.000 kroner. Pengene er ikke til personlig bruk, men skal gå til et formål innen N.K.S. sine arbeidsfelt som prisvinneren velger.

Pengene går til JURK

Marie Simonsen gir prispengene videre JURK – Juridisk rådgivning, for unge kvinner, som gir gratis rettshjelp til kvinner, og er drevet av juss-studenter.

- Den kvinnelige rettshjelpen er stadig under press på statsbudsjettet. Derfor er det en stor glede å gi 100 000 kroner til JURK.

For det hjelper ikke at du har rett hvis du ikke får rett, understreket Marie Simonsen.

Se tidligere vinnere av Fredrikkeprisen.