Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Fredrikkeprisen 2013 til Margreth Olin

Filmskaper og debattant Margreth Olin (42) er tildelt Fredrikkeprisen 2013 for å rette søkelyset mot svakheter ved vårt velferdssamfunn.

Vinneren av Fredrikkeprisen Margreth Olin

– Det er en stor ære for meg å motta denne prisen. Jeg ser på det som en anerkjennelse av mitt arbeid. Fredrikke Marie Qvam hadde en stemme før kvinner i Norge fikk stemmerett. Særlig i år er det viktig å trekke fram henne. Hun og kvinnene hun sto sammen med pløyde ny mark og var motstemmer i sin samtid. Det er også viktig å være en motstemme i vår samfunn i dag, sa Olin i sin takketale.

En motstemme

Margreth Olin er nettopp en slik motstemme, og hun får Fredrikkeprisen 2013 for sin innsats for de som ikke selv har en stemme.

– Hun ser det ingen andre ser, og tvinger oss andre til å måtte forholde oss til sider ved vårt velstående og likestilte samfunn som vi ofte ikke vil ta innover oss. Hun engasjerer seg for mennesker som selv ikke har en stemme, sa organisasjonsleder i Norske Kvinners Sanitetsforening Sølvi Lundgaard i sin tildelingstale.

Mormor var sanitetskvinne

Olin takker sin mormor, sanitetskvinnen Milla, for å ha arvet engasjementet og motet til å stå opp for «de andre» i samfunnet. Mange av de tilstedeværende tørket tårer da Olin fortalte om hvordan hun som 9-åring lærte hva fordommer var da hun var på busstur med sin onkel Reidar.

Folk stirret som om de aldri hadde sett en onkel før, sa Olin.

Hennes onkel, som hadde Down syndrom, flyttet på institusjonen Solbakken, eid av Sanitetskvinnene. På Solbakken ble ikke barna «gjemt bort».

Menneskverd

– Sanitetskvinnene har bidratt til å løfte fram menneskeverdet ved å bringe mennesker fram i lyset og si at alle mennesker har samme verdi, sier Olin. Hun kom også med en appell til Sanitetskvinnene om å stille seg bak hennes opprop www.nestekjærlighet.no for rettighetene til enslige, mindreårige asylsøkere.

Fredrikkeprisen ble delt ut under en festforestilling i Gamle Logen lørdag 9. februar. Fredrikkeprisen består av en statuett av N.K.S.' grunnlegger Fredrikkeprisen Marie Qvam - som også har gitt prisen navn, et diplom og 100.000 kroner. Pengene er ikke for personlig bruk, men må gis til et formål som er i samsvar med Sanitetskvinnenes formål.

Fredrikkeprisen ble første gang utdelt i 2000, og deles ut årlig. 

Se tidligere vinnere av Fredrikkeprisen.