Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Skal alltid ha et forskningsprosjekt gående

N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus har bevisst tatt et valg om å være en forskningsbasert virksomhet. Ved å ha fokus på forskning sikrer vi både kvalitet og innovasjon i behandling samtidig som dyktige fagfolk har lyst til å arbeide der.

Forskningsprosjekt på Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Tekst: Maiken Prestmo

Vi har tatt en prat med direktør hos N.K.S. Olaviken Alderspsykiatriske sykehus i Bergen, Frode Wikne, og klinikksjef Minna Hynninen, for å lære mer om hvilke strategiske valg Olaviken har tatt for å jobbe med forskning og utvikling.

Aller først, hva kjennetegner N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus?

N.K.S. Olaviken er en todelt virksomhet. For det første, er vi de eneste rene alderspsykiatriske sykehus i landet, vi driver med fokus på eldre med ulike alvorlige psykiske lidelser, sier Frode Wikne, og fortsetter:

- N.K.S. Olaviken er i tillegg et spesialistsykehjem for pasienter med Huntingtons sykdom. Her kjøper kommunene døgnplasser. Vi har også poliklinikk for pasientene som er i en tidlig fase og for de pårørende. Sammen med N.K.S. Grefsenlia deltar vi i et fagnett i regi av Helsedirektoratet som også har ansvar for kompetansespredning innenfor Huntington.

Sammenlignet med andre private eller offentlige aktører, hva kjennetegner N.K.S. Olaviken som ideell aktør?

– Som ideell aktør, går alle inntektene vi har, tilbake til virksomheten, til forskning og til å sikre fagkompetanse. Vi har jo ikke et kommersiell aspekt, og vår eier Bergen Sanitetsforening, krever ikke avkastning slik en kommersiell eier vil legge til grunn. Vi er organisert som et aksjeselskap og driver således i konkurranse med de øvrige aktørene. Privat ideell organisasjonsform er svært godt egnet i forhold til drift og utvikling av helsetjenester, forteller Wikne.

Har drevet med forskningsbasert virksomhet siden 2002

– Helt siden vi ble et sykehus og signerte avtale med Helse Vest i 2002 har våre behandlere drevet med forskning, men det er vel de siste ti årene våre egne forskere har produsert egen forskning her på Olaviken, sier Hynninen.

– Ja, det er først de siste ti årene det virkelig har tatt av med vår egen forskning. Vi er 150 ansatte, en liten organisasjon sammenlignet med Haukeland sykehus. Vi skal likevel ha høyt fokus på forskning og utvikling, i tillegg til utredning og behandling. Som andre og større sykehus, sier Wikne.

Bruker dere forskning og innovasjon som en del av deres rekrutteringsstrategi?

– Vi ønsker at våre klinikere også skal få mulighet til å drive praksisnær forskning og utviklingsprosjekter. Dette som kombinasjon med annet spennende klinisk arbeid, forklarer Wikne og fortsetter

– Vi har innvilget fire timer i måneden som individuell fordypningstid til alle behandlerne våre. Vi setter forskningsrelaterte tema på dagsorden på våre arrangementer, og vi har et romslig kompetansebudsjett slik at forskerne kan delta på nasjonale og internasjonale forskningskonferanser. Dette er en mulighet vi har, og det bidrar også til at forskerne holder seg a’ jour med dagens forskning.

Forskningsrelatert arbeid fungerer stimulerende for den som jobber med det. Det oppstår også ringvirkninger som gjør at kollegaene blir engasjert og inspirert. Olaviken er opptatt av praksisnærhet til forskning som kommer pasientene til nytte, og satser på å være fremst og mest attraktiv for de spesialistene det er rift om.

Samarbeider med universitetene

– Vi har en samarbeidsavtale med det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen (UiB), hvor vi deler på en dobbelkompetanse-kandidat som har et 7-årig løp. Denne studenten vil få både klinisk spesialitet og forskningskompetanse i løpet av disse årene vi samarbeider, forteller Hynninen.

N.K.S. Olaviken har nylig startet et doktorgradsprosjekt, DysfaSing, som er utviklet for pasienter med Huntington og Parkinson sykdom. Forskerne samarbeider med Grieg-akademiet i Bergen.

– Prosjektet legger til grunn musikalske vokaløvelser og sang som forebygger svelgevansker, i tillegg til at det påvirker livskvaliteten til pasientene positivt, sier Hynninen.

Skal alltid ha et forskningsprosjekt gående

– Vi har bevisst valgt å bygge opp det kliniske volumet og ressursene som kan gi rom for at minst et forskningsprosjekt settes i gang i året. Vi setter av 2 prosent av vårt totale budsjett til forskning, forteller Wikne.

N.K.S. Olaviken er også nytenkende og modige ved å delta i den regionale studien om hvordan cannabidiol, ekstrakter fra cannabisplanten, påvirker aggresjon hos personer med demens.

Sanitetskvinnene som forskningsaktør

– Det er viktig for oss at våre virksomheter kjenner til, og benytter seg av våre fond og våre muligheter som søkerorganisasjon i stiftelsen Dam. I tillegg til forskning og helse, har Dam nå også etablert en utviklingsordning som er veldig spennende, sier Brit Olssøn.  

Olaviken har tidligere mottatt midler fra Dam og er således et godt eksempel på en virksomhet som bruker våre ordninger aktivt.

– Når det gjelder våre egne fond, legger vi også til grunn vår forskningsstrategi som er vedtatt av Landsstyret.  Ett av de ti målene som vi skal levere på i denne perioden, er nettopp en tettere kobling mellom våre egne virksomheter, og forskning vi gir midler til. Vi har oppdatert våre nettsider, og oppfordrer også alle til å ta kontakt med sekretariatet. Vi heier veldig på Olaviken, avslutter Olssøn.

Bilde av Frode Wikne
Frode Wikne, direktør N.K.S. Olaviken

Bilde av Minna Hynninen
Minna Hynninen, klinikksjef N.K.S. Olaviken