Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Et bedre liv med hormoner

Halvparten av kvinnene som fjerner friske eggstokker og eggledere på grunn av fare for arvelig kreft får redusert livskvalitet. En viktig årsak er at de ikke tar hormontilskudd.

Forsker på hormonell behandling

– Det er behov for klare retningslinjer for hormonbruk, og at kvinner blir informert før operasjonen, spesielt om at seksualfunksjonen påvirkes, understreket gynekolog Nora Johansen på Sørlandet sykehus, da hun torsdag presenterte sitt doktorgradsarbeid  i auditoriet til OUS.
Hun har forsket på konsekvensene for de kvinnene som fjerner friske organer for å forebygge arvelig kreft.

Forskningsarbeidet er finansiert av Sanitetskvinnene.

Eggstokkreft  - mest dødelig formen

I 2017 var det 520 nye tilfeller av eggstokkreft i Norge. Sykdommen er den mest dødelige formen for gynekologisk kreft med 5-års overlevelse på bare 45 %. Ti prosent av tilfellene skyldes mutasjoner i et BRCA-gen. Den mest effektive metoden for å hindre eggstokkreft hos kvinner med BRCA-mutasjoner er derfor fjerning av begge eggledere og eggstokker. Operasjonen innebærer at man fjerner friske organer hos friske kvinner for å unngå kreftsykdom.

Overgangsalder uten hormonell behandling

En slik operasjon har optimal effekt om den gjøres mellom 35-45 år og reduserer risiko for eggstokkreft med opp mot 80 %. Samtidig kan operasjonen medføre flere uønskede senvirkninger som økt risiko for hjerte- og karsykdom, redusert livskvalitet, økte postmenopausale plager og nedsatt seksualfunksjon. De uønskede senvirkningene kan sannsynligvis reduseres ved at hormonbehandling gis umiddelbart etter operasjonen, noe som er anbefalt til kvinner som har gjennomgått slik operasjon før overgangsalder.

Dårligere seksuell helse uten hormoner

Johansen har studert senvirkninger etter operasjon gjennom bruk av spørreskjema, kliniske undersøkelser og blodprøveanalyser. Hormonforandringer er viktige årsaksfaktorer til seneffektene.

Med prosjektet har hun derfor undersøkt:
Andelen kvinner som bruker hormoner etter operasjon i henhold til retningslinjer. Her viste det seg at kun halvparten brukte hormonbehandling. Når det gjelder seksualitet, kroppsbilde, parforhold og livskvalitet etter operasjon, viste det seg at kvinnene som hadde fått operasjon hadde mindre seksuell glede og dårligere seksuell helse, sammenliknet med friske kvinner uten operasjon.

Hormonbehandling hjelper

Konklusjonen til Nora Johansen er derfor at altfor få kvinner bruker anbefalt hormonbehandling og erfarer overgangsalder relaterte plager, noe som kunne vært unngått om de brukte hormonbehandling. Kvinner med genfeil og risiko for arvelig kreft bør derfor informeres om disse seneffektene knyttet til seksuelle helse og at hormonbehandling har positiv effekt på seksualitet og livskvalitet. Funn fra denne studien vil kunne resultere i nye retningslinjer for kvinner etter operasjon.

Mer kunnskap kan gi bedre helse

Mer og bedre kunnskap vil gi kvinnene et bedre grunnlag til å ta beslutning vedrørende forebyggende kirurgi. Videre ønsker Nora Johansen med arbeidet å styrke oppfølgingen etter inngrepet slik at kvinnene kan få klarere råd, mer kompetent medisinsk behandling og bedre somatisk helse og livskvalitet.

Tittelen på Nora Johansen doktorgradsarbeid er som følger “Late effects in women after risk-reducing salpingo-oophorectomy to prevent hereditary ovarian cancer: Cardiovascular risk, sexual functioning, and use of hormone replacement therapy”.