Norske Kvinners Sanitetsforening finansierer forskning og helseprosjekter. Les mer om ExtraStiftelsen, våre fond og hvordan du kan søke midler gjennom oss.

Den første forskningsstrategien, «Jentene har rangen», kom i 2010 og varte til 2014, før strategien «Kvinner og barn først» kom for perioden 2014-2018. Formålet med våre strategier er å finne ut av hvilke type forskninger vi skal prioritere, og hvilke kunnskapshull Sanitetskvinnene skal dekke. Det er også viktig å planlegge hvordan vi som organisasjon skal jobbe målrettet opp mot myndighetene og andre aktuelle aktører, og hvordan vi skal formidle dette til de der hjemme.

På landsmøtet i 1916 fortalte professor Gade til forsamlingen at det var 50.000 kreftregistrerte i Kristiania alene, og hva skulle Norske Kvinners Sanitetsforening gjøre med dette? Sanitetskvinnene fikk da øynene opp for dette feltet, hvor de siden den gang har bidratt til å forbedre livsvilkårene til både barn og voksne. Sanitetskvinnene opprettet blant annet Kreftfondet – som ble starten på forskningen gjennom vår organisasjon.

I 1929 ble revmatismefondet opprettet, og barn- og ungefondet ble opprettet på 1960-tallet. Kvinnehelsefondet vårt ble opprettet da organisasjonen ble 100 år, i 1996. Vi har utviklet oss fra å ha en folkehelseprofil, til en kvinnehelseprofil på bakgrunn av det offentliges manglende initiativ på feltet.

Kvinnelig lege forsker på noe, og snur seg for å se i kamera

Sanitetskvinnene har siden 1916 vært opptatt av forskning for å bedre kvinner og barns helse og livsvilkår.

En åpen bok som ligger på andre bøker på et bord, inne i et bibliotek.

Sanitetskvinnene har i over 100 år støttet opp om forskning, og bidratt til bedre helse og levevilkår i det norske samfunnet. Hvert år gir vi flere millioner fra våre fond til forskning innenfor kvinnehelse.

ExtraStiftelsen logo

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere små lokale prosjekter, større helseprosjekter samt 3-årige forskningsforløp.

 

Lege står med armene i kryss, og holder et stetoskop.

Kvinnehelseforskningsprisen tildeles en forsker, -miljø, eller –gruppe som har utmerket seg innen forskning på kvinnehelsefeltet. Prisen er på 100.000 kroner, utdeles årlig, og dekkes av Kreftfondet vårt.