Tre barn ligger i gresset, ene har beina opp i været.

På veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge blir barn og unge som er pårørende til rusavhengige sett.

Grete S. Rugland ved veiledningssenteret i Nord-Norge.

 

– Det er ikke bare voksne som er pårørende til rusavhengige, men også barn og unge. For mange barn er det vanskelig å snakke med andre om det de opplever hjemme, fordi de vil beskytte mamma eller pappa. Barn er kjempelojale, og noen tror at det de lever i er normalt, og at alle har det som dem. Noen tror også at det er deres skyld at en av foreldrene ruser seg, sier daglig leder Grete S. Rugland.

Veiledningssenteret i Nord-Norge tilbyr veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper, også oppfølging av barn og unge. Senteret har sett en økning i antall barn og unge som kontakter dem og ønsker å være en ambassadør for barn som pårørende. De har blant annet arrangert fagkonferansen «Se meg» om barn som pårørende.

Åpenhet og synlighet

– Det er ikke lett for barn og unge å snakke om hva som skjer hjemme. Vi har barn og unge som er her for første gang og ikke sier noen ting. Det er helt greit, kanskje neste gang, eller neste gang der igjen så åpner de seg og begynner å snakke, sier Rugland.

For barn og unge som lever med rus betyr det en tøff hverdag. Siden Alta er et lite sted er barn og unge opptatt av akkurat det samme som de voksne – frykter for at noen skal se å få vite at de har noen de er glad i som ruser seg.

– Vi vet at mange trenger oss, derfor har vi jobbet mye med åpenhet og synlighet. Skam og fortielse hjelper ingen, understreker Rugland.

N.K.S. Veiledningssentre

Norske Kvinners Sanitetsforening har veiledningssentre for pårørende til rusmiddelavhengige i alle landets fem helseregioner.

Veiledningssenterene er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Ta kontakt med ditt nærmeste veiledningssenter her.