Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for at barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og få delta på lik linje med andre. Sanitetskvinnene har mange spennende aktiviteter for frivillige som ønsker å gjøre en forskjell for både barn og ungdom. 

Image
Et hus/Bygg: avbildet er Veiledningssenter Øst

N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge dekker fylkene: Oslo; Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. Vi har hovedkontor på Lørenskog i Akershus kommune og en avdeling i Lillehammer. I tillegg har vi et såkalt satelittkontor i Lier, hvor vi er fast 1 dag per måned.

Image
Bygget hvor Veiledningssenter Sør-Norge, avd. Skien holder til

Veiledningssenteret i Sør-Norge dekker Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Hovedkontoret ligger i Skien. Vi har avdelingskontor i Kristiansand, samt faste kontordager i Tønsberg, Kragerø og Mandal.

Image
Veiledningssenteret avd. Sandnes

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund. Vi har også en del samtaler med pårørende i Hordaland da det ikke finnes et eget pårørendetilbud der.

Image
Et hus/bygg: avbildet er Veiledningssenter Midt-Norges hus.

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge dekker 83 kommuner i to fylker: Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Image
Bygget hvor veiledningssenteret i Nord-Norge hører til.

Veiledningssenteret i Nord-Norge dekker 87 kommuner i 3 fylker; Nordland, Troms og Finnmark, og tilbyr samiskspråklig veileder.