Bilde av fredrikkeprisvinner Herbjørg Wassmo som holder opp prisen.

Wassmo får Sanitetskvinnenes hederspris for å ha gitt stemme til sårbare kvinner. I sin takketale manet hun til internasjonal kvinnesolidaritet.

Herbjørg Wassmo viste til Sanitetskvinnenes grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam, og hennes evne til å «flytte fjell og menn» i kampen for kvinners rettigheter, enten det gjaldt kamp mot hvit slavehandel eller for kvinners stemmerett.

– På samme måte må vi ta ansvar for de vi ikke kjenner – for jenter som får skadet sine kjønnsorgan og blir giftet bort som barn. En manns ære er ikke først og fremst å beskytte Gud. En manns ære er å beskytte de svake og etter evne hjelpe dem til utdannelse og et eget liv. Vi må la dem få vite at det fremste bud for ære er å beskytte og la leve. Og det haster, sa Wassmo og manet hver enkelt til å gjøre en innsats.

– Hver enkelt av oss kan ikke være modig for en hel verden og sloss alene, men sammen er vi kvinner halvparten av verdens klokskap og makt. Kunne Fredrikke Marie Qvam og hennes medsøstre flytte fjell og menn, kan vi yte litt hver og flytte fjell og menn, sa Wassmo til en fullsatt Gamle Logen under en festforestilling lørdag ettermiddag.

Wassmo får sanitetskvinnenes hederspris for å gjennom sitt forfatterskap og deltakelse i det offentlig ordskiftet ha satt kvinners livsvilkår på dagsorden, for å dele personlige erfaringer og for å gi stemme til sårbare jenter og kvinner.

– Ved siden av å ha en sterk stemme gjennom sine bøker, er prisvinneren også en tydelig og viktig aktør i det offentlige ordskiftet på vegne av sårbare kvinner. I tillegg har hun delt personlige erfaringer og gjennom det gitt ansikt og stemme til incestofre, sa Sanitetskvinnenes organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland i sin tildelingstale.

Fredrikkeprisen deles årlig ut til personer utenfor organisasjonens egne rekker som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innenfor N.K.S. sitt formål og strategiske områder. Den består av en skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, et diplom og 100.000 kroner. Pengene er ikke til personlig bruk, men skal gå til et formål innenfor N.K.S. sine arbeidsfelt som prisvinneren velger. Wassmo gir pengene videre til Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO).