Hopp til hovedinnhold

Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond

Utlysningen av Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge i 2023 for perioden 2024-2026 trekkes. Neste utlysning kommer i mai 2024 for perioden 2025-2027. 

Som forskningsaktør er vi svært opptatt av at våre midler til enhver tid kommer til nytte der hvor det er størst behov for dem. 
Det siste året har kunnskapsgrunnlaget for å gjøre informerte prioriteringer innen kvinnehelseforskning blitt utvidet gjennom blant annet disse publikasjonene: 
NOU 2023: 5 «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse»

SSBs rapport «Kvinners liv og helse siste 20 år»

Folkehelseinstituttets «Forskningskart om behandling av sykdommer hos kvinner» 

NKVTS’ "Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen"

I tillegg til våre egne fond bidrar vi til finansiering av kvinnehelseforskning gjennom å være søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam. Forskere innen kvinnehelse er velkomne til å ta kontakt med oss for å vurdere om det er aktuelt å søke Stiftelsen Dams forskningsprogram i samarbeid med oss.

Fristen for å ta kontakt er tirsdag 9. januar, men ta gjerne kontakt tidligere også. Endelig frist for innsending av søknad til Stiftelsen Dam er normalt 15. februar. 

Ta kontakt med oss

Har du flere spørsmål send oss en e-post.