21 nov 2019
Image

– Det er lettere for gutter å vise ambisjon og utadvendt oppførsel, mens jenter bruker ofte utestenging og baksnakking…