16 Apr 2020
Image

Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen…

07 nov 2017
Image

Sanitetskvinnene har både sendt skriftlige innspill og deltatt i høringer på Stortinget for å…