16 Apr 2020
Image

Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen…

12 okt 2017
Image

Statsbudsjettet for 2018 preges av flotte ord, men mangler midler til å gjennomføre lovnadene.…