Hopp til hovedinnhold

Gravide og nybakte mødre

Flerkulturell doula

I samarbeid med en rekke ulike sykehus i Norge tilbyr vi flerkulturell fødselsstøtte (en doula) til gravide innvandrerkvinner i en ekstremt sårbar livssituasjon. Det kan være kvinner som har flyttet til Norge for kort tid siden, ikke snakker norsk eller engelsk, er utsatt for seksuell vold, har lite nettverk eller lever under fattigdomsgrensen.

Vi tar ikke imot henvendelser fra privatpersoner.

Det er du som fastlege eller jordmor som anbefaler at den gravide får tilbudt en flerkulturell doula, og tar kontakt med den lokale jordmorkoordinatoren på sykehuset. Tilbudet finnes i dag ved OUS, Ahus, St. Olavs hospital, Vestre Viken HF, Stavanger universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Sørlandet Sykehus. Du kan få jordmorkoordinators kontaktinformasjon av oss.  

Sykehus som har samarbeid om doula
Listen er oppdatert per 22.01.2024

Til sammen tilbyr 120 kursede flerkulturelle doulaer som snakker mer enn 20 språk og dialekter fødselsstøtte.

Flerkulturelle doulaer er kvinner med minoritetsbakgrunn som selv har født i Norge. De blir kurset av jordmødre. Slik har de både kunnskap gjennom egenerfaring og gjennom en generell innføring i det norske helsevesenet. Den flerkulturelle doulaen blir koblet med en gravid kvinne som deler samme språk og kulturell bakgrunn. De fungerer som «cultural mediators» som støtter og følger den gravide kvinnen og hennes familie gjennom perioden før, under og etter fødsel. 

Ta kontakt med Kristina Øien Sæhle

Gravid

Andre aktiviteter

Appen Mamma Mia

Mamma Mia er en gratis app som er utviklet for å styrke relasjonen mellom mor og barn, involvere partneren på en god måte og forebygge svangerskaps- og barseldepresjon. Appen er utviklet av Changetech i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og oss, Sanitetskvinnene. En forskningsstudie fra 2019 viser at Mamma Mia virker forebyggende på depresjon og fremmer god psykisk helse hos gravide og nybakte mødre. 

Internasjonale og nasjonale studier har over lengre tid vist at ca. 10-15 prosent av gravide og kvinner i barsel får symptomer på depresjon. Det betyr at bortimot 8 000 kvinner, deres babyer og partnere rammes hvert år.  Med disse tallene kom initiativet til å samle jordmødre, sykepleiere, psykologer og brukere til utviklingen av Mamma Mia. Programmet har pågått i over ti år og er basert på solid forskning.  

Med Mamma Mia-appen får brukeren en lett tilgjengelig digital hjelper som viser teknikker som styrker båndet mellom foreldre og barn allerede fra fosterstadiet. Appen inneholder blant annet gode råd for hvordan holde humøret oppe hvis det butter litt imot, samt enkle tips til hvordan mor bedre kan forholde seg til en eventuell partner eller de rundt seg. For en travel mamma som har barn fra før kan Mamma Mia bidra til å skape et «rom» hvor mor tar seg tid til å bli kjent med den lille i magen. 

Programmet følger den gravide fra uke 21 i svangerskapet, og frem til barnet er seks måneder gammelt. Teamet bak programmet består av jordmødre, sykepleiere og psykologer med lang erfaring. Appen er gratis for alle, er helt reklamefri, og er kvalitetssikret av Helsedirektoratet.  

Gjennom et pågående forskningsprosjekt av RBUP implementeres «Mamma Mia» ved helsestasjonstjenester. Jordmødre og helsesykepleiere skal få opplæring i hvordan veilede gravide og nybakte mødre i bruken av Mamma Mia. Slik kan samarbeidet mellom helsestasjon og gravide styrkes ved at den gravide vil bli bedre rustet til å stille de spørsmålene hun lurer på.  

Du kan laste ned brosjyren med informasjonen om appen som du kan gi til dine pasienter.

Nettserien Svanger

Svanger er en nettserie på ti episoder med lettfattelige samtaler mellom blant andre Selda Ekiz, Harald Eia, Sandra Lyng samt forskere og fastlege. Temaer vi tar opp er blant annet barseldepresjon, ammeteknikk, spiseforstyrrelser i svangerskapet og trening av underlivsmuskulatur. Gjennom Svanger får gravide og nybakte foreldre relevant og ny forskning om helse i svangerskap og barseltid.

Du kan følge serien Svanger på YouTube eller Facebook