Image
under paraply

Innvandrere i Norge er en mangfoldig gruppe mennesker.

Innvandringsgrunn, utdanningsnivå, landbakgrunn og familiesituasjon varierer fra person til person. Mange vil aldri ha behov for tilpassede tjenester og klarer seg fint på egenhånd. For andre kan det være strevsomt å lære seg et nytt språk, bli kjent med nordmenn og få seg jobb.

Mange innvandrerkvinner får heller ikke godt nok utbytte av det norske helsesystemet og som kvinnehelseorganisasjon er vi opptatt av å endre dette. Sanitetskvinnenes mål er å bedre innvandrerkvinners helse ved å sikre at de får godt utbytte av det norske helsesystemet. Dette arbeidet er todelt:

  • Vi jobber med innvandrerkvinner gjennom å gi informasjon, opplyse om rettigheter og skaper tillit til helsevesenet og offentlige myndigheter
  • Vi jobber med strukturene gjennom nyskapende prosjekter i helse- og omsorgstjenesten og gjennom politisk påvirkningsarbeid

På overordnet nivå ser vi at innvandrerkvinner integreres senere, har dårligere helse enn innvandrermenn og etnisk norske kvinner og menn, og har få arenaer til å praktisere norsk. Dette har ulike årsaker; mange har en nøkkelrolle i familien og kan mangle et norsk kvinnenettverk, og har liten mulighet til å prioritere seg selv, egne interesser og helse.