Gjestene i programmet Svanger er avbildet. Fra øverst til venste Silje Norendal, Selda Ekiz, Harald Eia og Sandra Lyng

Vi markerer vår historie om oppbygging av helsestasjonene i Norge, og løfter kvinner som føder i jubileumsåret. I anledningen lanserer vi 10 videosamtaler med ny forskning om helse i svangerskap og barsel.

 

 

8. mars markerte vi vår historie om oppbygging av helsestasjonene i Norge og løftet kvinner som føder i jubileumsåret. Markeringen ble sendt direkte på internett (nettside og Facebook) der helsedirektør Bjørn Guldvog samt to av våre forskere og en nybakt far snakket om betydningen av kvinnehelseforskning. Samtalen ble ledet av Grete Herlofson. I anledningen lanserte vi seks videoforedrag med ny forskning for kvinner i svangerskap og barsel.

Lanseringen finner du på Facebook, Youtube og på de ulike episodene ser du i menyen til venstre.

 

Samarbeid med helsestasjoner

Kontakt helsestasjon@sanitetskvinnene.no for spørsmål.

Brosjyrer kan lastes ned og trykkes til bruk på helsestasjon eller lokalforeninger 

 

Tema i episodene

1. Hvordan forebygge barseldepresjon – forsker Silje Marie Haga / gjest Selda Ekiz. Haga har en PhD i psykologi og er forsker for Seksjon for sped- og småbarn ved RBUP, Helseregion Øst og Sør. Den nye app′en «Mamma Mia» bygger bl.a på hennes forskningsresultater.

2. Utfordringer ved amming – helsesykepleier Elisabeth Tufte / gjest Silje Norendal. Tufte er helsesykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, og ansatt ved Nyfødtintensiv avdeling, Oslo universitetssykehus. Hun har deltatt i utviklingen av ”Ammekyndig helsestasjon” og forskning av effekten på denne.

3. Spiseforstyrrelser i svangerskap og barsel – forsker Bente Sommerfeldt / gjest Sandra Lyng. Sommerfeldt er spesialist i klinisk psykologi og faglig direktør ved Villa Sult. Sommerfeldt er PhD stipendiat og tar doktorgrad på tema hun har kalt «mammakroppene», for å fylle kunnskapshull omkring spiseforstyrrelser under graviditet og barsel.

4. Kvinnekroppen før og etter fødsel – lektor Kari Løvendal Mogstad / gjest Selda Ekiz. Mogstad er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Hun er universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Mogstad er leder av faggruppen for svangerskap og barns helse i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

5. Hvordan gi små barn variert kosthold – forskere Sissel H. Helland og Nina C. Øverby / gjest Harald Eia Helland er førsteamanuensis på Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder. Hun er bl.a. fagkoordinator for fordypning i mat og måltid i barnehagelærerutdanningen. Øverby er professor i samfunnsernæring ved Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder. Hun leder forskningssenteret «Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv».

6. Bruk av legemidler i svangerskap og barsel – forsker Hedvig Marie Egeland Nordeng / gjest Selda Ekiz. Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på trygg medisinbruk hos gravide og ammende i over 20 år, og har bidratt til å utvikle en rekke nasjonale retningslinjer.

For å følge episodene kan du like FBsiden
Svanger - samtaler om forskning på helse i svangerskap og barsel