Gjestene i programmet Svanger er avbildet. Fra øverst til venste Silje Norendal, Selda Ekiz, Harald Eia og Sandra Lyng
 

8. mars kl 10.00 vil vi markere vår historie om oppbygging av helsestasjonene i Norge og løfte kvinner som føder i jubileumsåret. Markeringen vil sendes direkte på internett (nettside og Facebook) der helsedirektør Bjørn Guldvog samt to av våre forskere og en nybakt far vil samtale rundt betydningen av kvinnehelseforskning. Samtalen vil bli ledet av Grete Herlofson. I anledningen lanserer vi seks videoforedrag med ny forskning for kvinner i svangerskap og barsel.

Lanseringen vil du finne på Facebook, Youtube og på denne siden

 

 

Tema i episodene

1. Hvordan forebygge barseldepresjon – forsker Silje Marie Haga / gjest Selda Ekiz. Haga har en PhD i psykologi og er forsker for Seksjon for sped- og småbarn ved RBUP, Helseregion Øst og Sør. Den nye app′en «Mamma Mia» bygger bl.a på hennes forskningsresultater.

2. Utfordringer ved amming – helsesykepleier Elisabeth Tufte / gjest Silje Norendal. Tufte er helsesykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, og ansatt ved Nyfødtintensiv avdeling, Oslo universitetssykehus. Hun har deltatt i utviklingen av ”Ammekyndig helsestasjon” og forskning av effekten på denne.

3. Spiseforstyrrelser i svangerskap og barsel – forsker Bente Sommerfeldt / gjest Sandra Lyng. Sommerfeldt er spesialist i klinisk psykologi og faglig direktør ved Villa Sult. Sommerfeldt er PhD stipendiat og tar doktorgrad på tema hun har kalt «mammakroppene», for å fylle kunnskapshull omkring spiseforstyrrelser under graviditet og barsel.

4. Kvinnekroppen før og etter fødsel – lektor Kari Løvendal Mogstad / gjest Selda Ekiz. Mogstad er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Hun er universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Mogstad er leder av faggruppen for svangerskap og barns helse i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

5. Hvordan gi små barn variert kosthold – forskere Sissel H. Helland og Nina C. Øverby / gjest Harald Eia Helland er førsteamanuensis på Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder. Hun er bl.a. fagkoordinator for fordypning i mat og måltid i barnehagelærerutdanningen. Øverby er professor i samfunnsernæring ved Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder. Hun leder forskningssenteret «Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv».

6. Bruk av legemidler i svangerskap og barsel – forsker Hedvig Marie Egeland Nordeng / gjest Selda Ekiz. Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på trygg medisinbruk hos gravide og ammende i over 20 år, og har bidratt til å utvikle en rekke nasjonale retningslinjer.

For å følge episodene kan du like FBsiden
Svanger - samtaler om forskning på helse i svangerskap og barsel

 

Samarbeid med helsestasjoner

Kontakt helsestasjon@sanitetskvinnene.no for tilsendte brosjyrer til din helsestasjon