«Trygg sammen» er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjør trygge valg. Opplæringspakken tar for seg områder der det er stor skade- og ulykkesrisiko, som brann, trafikk og alvorlig og akutt sykdom. Sanitetskvinnene er opptatt av beredskap og integrering og tok initiativ til «Trygg sammen» som ble lansert i 2020.

Mange har utfordringer med å tilegne seg informasjon på norsk. Derfor er «Trygg sammen» tilpasset de som har begrensede norskkunnskaper, uavhengig av botid i Norge. «Trygg sammen» er et samtalebasert verktøy som er fleksibelt og kan deles opp etter ønsker og behov. Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM.

En del materiell er tilgjengelig og kan lastes ned fritt, og noe av materiellet må bestilles i nettbutikken.

Bilde av innholdet i en startpakke for Trygg sammen
Startpakke for Trygg sammen.

Opplæringspakken består av:

«Trygg sammen» er en opplæringspakke som kan tas i bruk av alle sanitetsforeninger, både de som har Omsorgsberedskapsgrupper og integreringsaktivteter, men også andre. Materiellet kan også vises fram til samarbeidspartnere. Har dere samarbeid med kommunen, asylmottak, krisesenter eller andre som kan være interesserte, er det fint å spre «Trygg sammen».

Noe av materiellet kan passe godt å bruke om dere har stand eller arrangement, som for eksempel nødvisittkort eller faktakort.

Om vi alle vet og kan litt mer om brannsikkerhet, trafikksikkerhet og førstehjelp – er vi tryggere sammen.

Har du spørsmål ta kontakt med prosjektleder May Britt Buhaug på e-post: maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no eller telefon: 97 54 87 51