Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat.

Sentralbord: 24 11 56 20
Postmottak: post@sanitetskvinnene.no

Post- og besøksadresse: 
Kirkegata 15,
0153 Oslo

STAB

Profilbilde Lene Baarlid
    Lene Magnussen Baarlid

     Konstituert generalsekretær 
     
lene.baarlid@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 905 93 469
    
 

Ragnhild H. Bommen
    Ragnhild H. Bommen 

     Seniorrådgiver Administrasjon og HR
     
ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 976 32 059
     Ansvarsområder: Sekretærfunksjon for generalsekretær og ledergruppa l Sekretærfunksjon for styrende organer og utvalg/komiteer l Bindeledd sekretariatet og styrende organer l HR rådgiver

annonym kvinne
    Afshan Rehman

     Rådgiver HR og Administrasjon
     afshan.rehman@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 400 57 790
     Ansvarsområder: HR |Oppfølging styrende organer | Mangfoldssatsning 

 


FAG                                                                                                                   

Profilbilde Elisabeth Dahl
    Elisabeth Dahl Hansen

     Avdelingsleder fagavdelingen
     elisabeth.hansen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 916 38 460
     Ansvarsområder: Ledelse og koordinering av fagavdelingen  | Utvikling og drift av aktiviteter l Planer og budsjett l Pådriver og innspill til ulik politikk l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen

May Britt Buhaug
    May Britt Buhaug

     Seniorrådgiver beredskap
     maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 975 48 751
     Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Omsorgsberedskap - basisaktivitet | Teamleder beredskap, folkehelse, eldre og       barn og unge

 

annonym kvinne
    Andrea Svarstad

     Rådgiver beredskap
     andrea.svarstad@sanitetskvinnene.no 
     Tlf: 478 83 531
     Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Omsorgsberedskap-basisaktivitet |Prosjektleder "Trygg Sammen"

 

Anne-Bente Stigen Berg
    Anne-Bente Stigen Berg 

    Seniorrådgiver folkehelse
    absb@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 944 97 687
    Ansvarsområder: Folkehelse med fokus på fysisk og psykisk helse l Kanskje kommer kongen l  Kløvertur - basisaktivitet

 
Cecilia Skavlan
    Cecilia Skavlan

     Fagkonsulent barn og unge
     cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 928 20 108
     Ansvarsområder: Min dag i dag l En håndsrekning – Egmont Fonden

 
annonym kvinne
    Cathrine H. Salvesen

    Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst
    
cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 934 46 718
    Ansvarsområder: Asylfeltet – aktivitet for kvinner og barn på asylmottak l Sisterhood – basisaktivitet
 

Anniken Schwamborn
     Anniken Schwamborn 

      Seniorrådgiver integrering og mangfold
      anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no
      Tlf: 984 55 628
      Ansvarsområder: Helseinformasjon | Språkvenn- basisaktivitet | Teamleder vold og integrering

 

Linn Markussen
    Linn Markussen 

     Seniorrådgiver integrering og mangfold
     
linn.markussen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 988 34 449 
     Ansvarsområder: Helsekompetanse og foreldreskap i nytt land | Prosjektleder "Motherhood"- mor i nytt land

 

Pernille Næss
    Pernille Næss

    Prosjektleder 
    pernille.naess@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 932 19 484
    Ansvarsområder: «Sammen redder vi liv» - eldre og førstehjelp l Omsorgsberedskap - basisaktivitet l Vaksinasjonsprosjektet

 

Tegnet portrettbilde av kvinne
    Marit Stene Severinsen

    Prosjektleder Flerkulturell doula
    marit.severinsen@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 995 64 277
    Ansvarsområder: Prosjektet skal styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for      sårbare kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.

Profilbilde av Stine Nordhagen
    Stine Nordhagen (permisjon)

     Seniorrådgiver
     stine.nordhagen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 934 17 511
     Ansvarsområder: Lesevenn - basisaktivitet | Dig In - basisaktivitet

 

Profil: Eli Beenfeldt
    Eli Beenfeldt (permisjon) 

     Seniorrådgiver
     eli.beenfeldt@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 938 80 065
    Ansvarsområder: Ressursvenn - basisaktivitet | Rød knapp-alliansen - Stopp vold mot kvinner | Women's Health Association of      Ethiopia (WHAE) i Etiopia - Sanitetskvinnenes søsterorganisasjon

Tegnet portrettbilde av kvinne
    Kristine Flatnes

    Rådgiver vold mot kvinner (vikar) 
    
kristine.flatnes@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 976 94 353

 

Tegnet portrettbilde av kvinne
  Stine Torgersen

     Rådgiver vold mot kvinner
     stine.torgersen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 452 99 953
     Ansvarsområder: Strategisk utvikling på voldsfeltet og Ressursvenn. 
 

Tegnet portrettbilde av kvinne
    Ane Lillian Tveit

    Prosjektleder fellesskap for seniorer
    ane.tveit@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 476 63 035

 

 

Annonym mann - portrett
    Nils Arne Skaret

    Rådgiver
    nils.arne.skaret@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 481 68 010
    Ansvarsområde: Nasjonale og regionale beredskapsprosjekt

 

Profilbilde Ingvild Aardalsbakke
    Ingvild Kristin Aardalsbakke

     Seniorrådgiver (vikariat) 
     
ingvild.aardalsbakke@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 901 63 173
     Ansvarsområder: Lesevenn - basisaktivitet | Dig In - basisaktivitet

 

annonym kvinne
    Habon Beegsi

     Prosjektleder
     habon.beegsi@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 928 81 862
     Ansvarsområde: Helseambassadører, kommunikasjon og marked. 

 

annonym kvinne
    Katrine Jamtli

    Prosjektmedarbeider
    
katrine.jamtli@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 934 74 545 
    Ansvarsområder: ORKLA samarbeidet og Trygghetstreff

 

annonym kvinne
    Vickey Groll Bonafede

    Rådgiver beredskap
    vickey.bonafede@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 958 49 681
    Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | ORKLA samarbeidet og Trygghetstreff | Nasjonale og regionale beredskapsprosjekt

 


IDEELL VIRKSOMHET, FORSKNING OG UTVIKLING

Brit Eirin Bøe Olssøn
    Brit Eirin Bøe Olssøn

     Leder ideell virksomhet, forskning og utvikling
     brit.olsson@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 911 92 811
     Ledelse og koordinering  av avdelingens ansvarsområder ideelle virksomheter,  organisasjonsutvikling, forskning og utvikling,    politisk påvirkning, prosjektstøtte. Planer og budsjett.

Profilbilde av Cathrine Linn Christiansen
    Cathrine Linn Kristiansen

    Rådgiver
    
cathrine.linn.kristiansen@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 922 50 214
    Ansvarsområder: Prosjektleder Kvinnehelsehus

 

annonym kvinne
     Kaia Helgemo Lindtner

     Prosjektmedarbeider 
     kaia.lindtner@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 480 30 584
     Ansvarsområder: Kvinnehelsehuset i Kristiansand

 

Tegnet portrett av kvinne
    Signe Nilssen Stafne

     Prosjektmedarbeider
     signe.stafne@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 480 71 766
     Ansvarsområder: Kvinnehelsehuset i Trondheim

 

Tegnet portrett av kvinne
    Aurora Eck Nilsen

     Politisk rådgiver
     aurora.nilsen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 920 71 867

 

 

Tone Lill Hammerlund
    Tone Lill Hammerlund

     Seniorrådgiver organisasjon
     tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 909 83 494
     Ansvarsområder: Organisasjonsrådgivning til tillitsvalgte i lokal-fylkesforeninger.  Tillitsvalgtsopplæring/                                  organisasjonsopplæring. Organisasjonsutvikling. Prosjektleder landsmøtet 2021. Nyhetsbrevet Nytt og nyttig.

Elisabeth T. Swärd
    Elisabeth T. Swärd

     Seniorrådgiver kvinnehelse og forskning
     
elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 958 02 425
     Ansvarsområder: Kvinnehelse, medisin og helse generelt, fag og politikk. l N.K.S.’ forskingsfond og kontakt med Ekspertpanelet. Formidling av forskning og kvinnehelse. Programleder for forskningspodden "Rosa resept". Medlem av Kvinnehelseutvalget som leverer ny NOU på kvinnehelse i 2023. 

Tegnet portrett av kvinne
    Laila Margrethe Thomassen

     Advokat
     laila.thomassen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 907 57 450
    Ansvarsområder: Generell juridisk bistand til lokalforeninger og fylkesforeninger som eier virksomheter og eiendommer l Rammevilkår for ideell sektor

 

Ida Heiaas
    Ida Heiaas

     Senior prosjektrådgiver 
     ida.heiaas@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 922 37 766 
     Ansvarsområder: Koordinator til Stiftelsen Dam. Forskningssøknader l Bistår lokalforeninger, interne og eksterne søkere med prosjektutvikling, søknadsutforming og prosjektrapportering. Informasjon og formidling.

 
Tegnet portrett av kvinne
    Ellen D. Bugge

    Senior prosjektrådgiver (Vikar)
    ellen.bugge@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 412 33 180
    Ansvarsområder: Eksternfinansiert prosjektstøtte | koordinering av søknader og rapportering på økonomisk støtte til organisasjonen, inkludert bistand til lokalforeninger, fagpersoner og samarbeidspartnere.
 

Profilbilde Karin Tuvmarken
    Karin Tuvmarken

     Regionleder og rådgiver
     karin.tuvmarken@veiledningssenter.no
     Tlf: 41 17 56 28
     Ansvarsområder: Rådgiver for veiledningssentrene i 50%-stilling | Koordinering og utvikling av felles utviklingstiltak.

 


 

KOMMUNIKASJON- OG MARKED

bilde
    Hanne Rustad

    Kommunikasjon og markedsdirektør
    
hanne.rustad@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 906 89 229
     Ansvarsområder: Ledelse og koordinering av kommunikasjons- og markedsarbeidet, planer og budsjett. Ansvarlig for oppfølging av         prosjektet "Snu Trenden 50 000 i 2020"

Liv Hukset Wang
    Liv Hukset Wang

     Ansvarlig presse og næringsliv
     liv.wang@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 913 27 787
    Ansvarsområder: Pressekontakt, kommunikasjonsarbeid og kontakt med næringslivspartnere

 

Beate Framdal
    Beate Framdal

     Rådgiver kommunikasjon og marked
     beate.framdal@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 915 52 882
     Ansvarsområder: Redaktør for medlemsbladet Fredrikke | Historisk informasjon

 

Kommunikasjonsrådgiver Julie
    Julie Haugsand

     Kommuniksjonsrådgiver nettsider og sosiale medier
     julie.haugsand@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 994 52 509
 

 

annonym kvinne
    Line Anita Schou

    Kommuniksjonsrådgiver
    line.schou@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 970 16 841
    Ansvarsområder: Forskningsformidling og kvinnehelse

 

Magalie Fierve
    Magalie Fievre

    Rådgiver medlemsrekruttering og kampanjer 
    magalie.fievre@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 995 29 532  

 

 


ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Profilbilde Lene Baarlid
    Lene Magnussen Baarlid

     Direktør økonomi og virksomhetsstyring
     
lene.baarlid@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 905 93 469
     Ansvarsområder: Leder økonomi- og administrasjonsavdelingen | Analyser, strategi og virksomhetsstyring | Endringsprosesser |            Planer og budsjett | Risiko, økonomistyring og rapportering | IKT og digitalisering

Heidi Kristiansen
     Heidi Kristiansen

     Økonomisjef
     
heidi.kristiansen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 900 68 589
     Ansvarsområder: Budsjettering | Rapportering | Planer | Interne prosjekter

 

Tegnet portrett av kvinne
    Pernille Austerheim

    Controller
    pernille.austerheim@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 938 80 000
    Ansvarsområder: Internrapportering | Lokalforeningenes årsrapportering | Momskompensasjonssøknader | Digitaliseringsprosesser

 

Ole Morten Rognerud
    Ole Morten Rognerud

     Regnskapsansvarlig
     
ole.morten.rognerud@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 479 71 085
     Ansvarsområder: Regnskap l Inn- og utbetalinger tillitsvalgte l Kontingentrefusjon l Rapportering til offentlige myndigheter

 

Tegnet portrett av kvinne
    Wenche Kopperud

    Regnskapsfører
    wenche.kopperud@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 905 11 575
    Ansvarsområder: Regnskap, budsjett, rapportering og lønn for veiledningssentrene | Rapportering til offentlige myndigheter | Lønn

 

Tegnet portrett av kvinne
Olena Kulkova

Regnskapsfører
olena.kulikova@sanitetskvinnene.no
Ansvarsområder: Løpende regnskapsføring og avstemning

 

 

Tegnet portrett av kvinne
Helene Kjær Solberg

Ansvarlig medlemsavdelingen

helene.solberg@sanitetskvinnene.no

 

 

Tegnet portrett av kvinne
    Marie Tangen Spildrejorde

    Konsulent medlemsservice
    marie.spildrejorde@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 995 02 795
    Ansvarsområde: Medlemsservice 
 

 

May Gudevold Boutangache
    May Gudevold Boutangache

    Administrasjonskonsulent
    may.boutangache@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 479 71 081
    Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Fakturering og purringer

 

Sue Anita Solberg
    Sue Anita Solberg

     Seniorrådgiver IT/administrasjon 
     
sue.solberg@sanitetskvinnene.no
     Telefon: 990 04 234
     Ansvarsområder: Drift, lokaler og kontor l GDPR-rutiner l Nettbutikk l Oppfølging arrangementer