Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat.

Sentralbord: 24 11 56 20
Postmottak: post@sanitetskvinnene.no

Post- og besøksadresse: 
Kirkegata 15,
0153 Oslo

 

Grete Herlofson
Grete Herlofson

Generalsekretær

grete.herlofson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 950 35 743

Ansvarsområder: Leder sekretariatet l Ansvarlig for styrende organer l Representerer N.K.S. eksternt

Ragnhild H. Bommen
Ragnhild H. Bommen 

Seniorrådgiver Administrasjon og HR

ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 976 32 059

Ansvarsområder: Sekretærfunksjon for generalsekretær og ledergruppa l Sekretærfunksjon for styrende organer og utvalg/komiteer l Bindeledd sekretariatet og styrende organer l HR rådgiver


FAGAVDELINGEN

 

Britt Inger Skaanes
Britt Inger Skaanes 

Leder fagavdelingen
britt.inger.skaanes@sanitetskvinnene.no
Telefon: 92822051

Ansvarsområder: Koordinering og ledelse av fagutvikling og drift av aktiviteter l Planer og budsjett l Pådriver og innspill til ulik politikk l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen 

Anne-Bente Stigen Berg
Anne-Bente Stigen Berg 

Seniorrådgiver folkehelse

absb@sanitetskvinnene.no
Telefon: 944 97 687

Ansvarsområder: Folkehelse med fokus på fysisk og psykisk helse l Skjønnhetstyranniet l Kvinnehelsedagen l Kløvertur - basisaktivitet

Cecilia Skavlan
Cecilia Skavlan

Fagkonsulent barn og unge

cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
Telefon: 928 20 108

Ansvarsområder: Min dag i dag l En håndsrekning – Egmont Fonden l Lesevenn – basisaktivitet

Cathrine Holst Salvesen
Cathrine Holst Salvesen

Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst

cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Asylfeltet – aktivitet for kvinner og barn på asylmottak l Sisterhood – basisaktivitet
 

Anniken Schwamborn
Anniken Schwamborn 

Seniorrådgiver integrering og mangfold

anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no
Telefon: 984 55 628

Ansvarsområder: Inkludering av innvandrerkvinner l Språkvenn - basisaktivitet l Prosjektleder "Helsedager for minoritetskvinner. 

Linn Markussen
Linn Markussen 

Seniorrådgiver integrering og mangfold

linn.markussen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 988 34 449 

Ansvarsområder: Inkludering av innvandrerkvinner l Prosjektleder "Motherhood - Mor i nytt land"

May Britt Buhaug
May Britt Buhaug

Seniorrådgiver/prosjektleder Omsorgsberedskap

maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
Telefon: 975 48 751

Ansvarsområder: Omsorgsberedskap – basisaktivitet l Prosjektleder "Trygg sammen" 

Pernille Næss
Pernille Næss

Prosjektleder førstehjelp

pernille.naess@sanitetskvinnene.no
Telefon: 932 19 484

Ansvarsområder: Prosjektledelse førstehjelp - «Sammen redder vi liv»

Ida Hansen
Ida Hansen

Seniorrådgiver vold

ida.hansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 995 10 985

Ansvarsområder: Rød Knapp alliansen– Stopp vold mot kvinner l Ja betyr ja – forebygging av festvoldtekter l Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) i Etiopia – vår søsterorganisasjon,

Trine M Lindset
Trine Munkvold Lindset

Prosjektleder Ressursvenn

trine.lindset@sanitetskvinnene.no
Telefon: 451 45 075

Ansvarsområder: Prosjektledelse l Ressursvenn - basisaktivitet

Beate Østengen
Beate Østengen

Prosjektleder Dig In

beate.ostengen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 920 89 205

Ansvarsområder: Dig In – basisaktivitet

Marit Stene Severinsen

Prosjektleder Flerkulturell doula

marit.severinsen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 995 64 277

Oppgaver: Prosjektet skal styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.

Aliaksandra Safonava 

Prosjektmedarbeider (engasjement/vikar)

aliaksandra.safonava@sanitetskvinnene.no
Telefon: 463 73 631  

Ansvarsområder: Koronainformasjon til innvandrere og annet integrering og mangfoldsarbeid

Ane Lillian Tveit

Prosjektleder ORKLA-samarbeid

ane.tveit@sanitetskvinnene.no
Telefon: 476 63 035

Ansvarsområde: Prosjektledelse korona-samarbeid med ORKLA rettet mot isolerte eldre, sårbare barnefamilier og kvinner utsatt for vold.

Profilbilde Vilde
Vilde Sofie Nohr

Prosjektmedarbeider vold

vilde.nohr@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområde: Ja betyr ja - fortrinnsvis i Nord-Norge

Maria Holvik Høydahl

Prosjektmedarbeider vold

Ansvarsområde: Ja betyr ja - fortrinnsvis sør- og vestlandet

maria.hoydahl@sanitetskvinnene.no

 


IDEELL VIRKSOMHET, FORSKNING OG UTVIKLING

 

Brit Eirin Bøe Olssøn
Brit Eirin Bøe Olssøn

Leder ideell virksomhet, forskning og utvikling

brit.olsson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 911 92 811

Ansvarsområder: Medlemsservice for eiere og virksomhetene tilknyttet N.K.S. l Koordinering og ledelse av avdelingen l Planer og budsjett l Personalansvar for avdelingen

Profilbilde av Cathrine Linn Christiansen
Cathrine Linn Kristiansen

Politisk rådgiver

cathrine.linn.kristiansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 922 50 214

Ansvarsområder: Politisk påvirkningsarbeid l Høringsuttalelser og politikermøter l Bidra i kommunikasjonsarbeid knyttet til fagområde

Tone Lill Hammerlund
Tone Lill Hammerlund

Seniorrådgiver organisasjon

tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no
Telefon: 909 83 494

Ansvarsområder: Organisatoriske spørsmål til tillitsvalgte, lokalforeninger, fylkesforeninger l Tillitsvalgtopplæring/organisasjonsopplæring l Organisasjonsutvikling

Elisabeth T. Swärd
Elisabeth T. Swärd

Seniorrådgiver kvinnehelse og forskning

elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
Telefon: 958 02 425

Ansvarsområder: Kvinnehelse, medisin og helse generelt l N.K.S.’ forskingsfond l Forskningssøknader til ExtraStiftelsen

Profilbilde av Marianne Lindholm
Marianne Lindholm

Advokat

marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no
Telefon: 93 04 9770

Ansvarsområder: Juridisk bistand til lokalforeninger og fylkesforeninger som eier virksomheter og eiendommer l Rammevilkår for ideell sektor

Profilbilde Hilde Holm
Hilde Holm

Seniorrådgiver ideell vekst

hilde.holm@sanitetskvinnene.no
Telefon: 97 67 73 80

Ansvarsområder: 

Ida Heiaas
Ida Heiaas

Senior prosjektrådgiver 

ida.heiaas@sanitetskvinnene.no
Telefon: 92 23 77 66 

Ansvarsområder: l Koordinator til Stiftelsen Dam l Bistår lokalforeninger, interne og eksterne søkere med prosjektutvikling, søknadsutforming og prosjektrapportering. Informasjon og formidling.

Iselin Løvhøiden
Iselin Løvhøiden

Senior prosjektrådgiver

iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no

 


KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSAVDELINGEN

 

Liv Hukset Wang
Liv Hukset Wang

Leder kommunikasjons- og markedsavdelingen

liv.wang@sanitetskvinnene.no
Telefon: 913 27 787

Ansvarsområder: Koordinering av kommunikasjons- og markedsarbeidet l Planer og budsjett l Presse/media arbeid l Ansvarlig for oppfølging av prosjektet «Snu Trenden 50 000 i 2020»

Beate Framdal
Beate Framdal

Rådgiver kommunikasjon og marked

beate.framdal@sanitetskvinnene.no
 

 

Profilbilde: Kristine Flo-Bakke
Kristine Flo-Bakke

Prosjektleder kampanjer (vikar)

Kristine.flo-bakke@sanitetskvinnene.no
Telefon: 950 79 668

Ansvarsområder: Kampanjearbeid l Næringsliv l Generell kommunikasjons- og markedsarbeid

Maiken Prestmo

Rådgiver kommunikasjon og marked

maiken.prestmo@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Nettsider l Sosiale medier

Cecilie Lund

Prosjektleder organisasjon og medlemsrekruttering

cecilie.lund@sanitetskvinnene.no
Telefon: 926 13 606

Ansvarsområder: Medlemsreisen | Medlemsrekruttering | Snu Trenden-prosjektet

Vibeche Jarud
Vibeche Jarud

Prosjektleder N.K.S. 125 års jubileet

vibeche.jarud@sanitetskvinnene.no
Telefon: 991 68 831

Ansvarsområde: Planlegging og gjennomføring av nasjonal rekrutteringskampanje | Aktiviteter i forbindelse med 125-års jubileet i 2021


ØKONOMI OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

 

Profilbilde Lene Baarlid
Lene Magnussen Baarlid

Direktør økonomi og virksomhetsstyring

lene.baarlid@sanitetskvinnene.no
Telefon: 905 93 469

Ansvarsområder: Leder økonomi- og administrasjonsavdelingen | Analyser, strategi og virksomhetsstyring | Endringsprosesser | Planer og budsjett | Risiko, økonomistyring og rapportering | IKT og digitalisering

Heidi Kristiansen
Heidi Kristiansen

Økonomisjef

heidi.kristiansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 900 68 589

Ansvarsområder: Budsjettering | Rapportering | Planer | Interne prosjekter

Nina Aggarwal
Nina Aggarwal

Controller

nina.aggarwal@sanitetskvinnene.no
Telefon: 406 17 620

Ansvarsområder: Internrapportering | Lokalforeningenes årsrapportering | Momskompensasjonssøknader | Digitaliseringsprosesser

Ole Morten Rognerud
Ole Morten Rognerud

Regnskapsansvarlig

ole.morten.rognerud@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 085

Ansvarsområder: Regnskap l Inn- og utbetalinger tillitsvalgte l Kontingentrefusjon l Rapportering til offentlige myndigheter

Wenche Kopperud

Regnskapsfører

wenche.kopperud@sanitetskvinnene.no
Telefonn: 905 11 575

Ansvarsområder: Regnskap, budsjett, rapportering og lønn for veiledningssentrene | Rapportering til offentlige myndigheter | Lønn

Afshan Rehman
Afshan Rehman (permisjon)

Rådgiver økonomi/administrasjon

afshan.rehman@sanitetskvinnene.no

 

 

Henriette Edvarda Berntsen

Ansvarlig medlemsservice

henriette.berntsen@sanitetskvinnene.no

Telefon: 971 47 109   

Ansvarsområder: Medlemsservice og rapportering l Videreutvikling og effektivisering av medlemssystem og prosesser 

 

Anette Engkvist
Anette Engkvist

Rådgiver medlemsservice og administrasjon

anette.engkvist@sanitetskvinnene.no

Telefon: 908 37 411

Ansvarsområder: Medlemsservice l Oppfølging arrangementer

May Gudevold Boutangache
May Gudevold Boutangache

Administrasjonskonsulent

may.boutangache@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 081

Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Fakturering og purringer

Sue Anita Solberg
Sue Anita Solberg

Administrasjonsansvarlig

sue.solberg@sanitetskvinnene.no
Telefon: 990 04 234

Ansvarsområder: Drift, lokaler og kontor l GDPR-rutiner l Nettbutikk l Oppfølging arrangementer