Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat.

Sentralbord: 24 11 56 20
Postmottak: post@sanitetskvinnene.no

Post- og besøksadresse: 
Kirkegata 15,
0153 Oslo

 

Grete Herlofson
Grete Herlofson

Generalsekretær

grete.herlofson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 950 35 743

Ansvarsområder: Leder sekretariatet l Ansvarlig for styrende organer l Representerer N.K.S. eksternt

Ragnhild H. Bommen
Ragnhild H. Bommen 

Seniorrådgiver Administrasjon og HR

ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 976 32 059

Ansvarsområder: Sekretærfunksjon for generalsekretær og ledergruppa l Sekretærfunksjon for styrende organer og utvalg/komiteer l Bindeledd sekretariatet og styrende organer l HR rådgiver


FAGAVDELINGEN                                                                                                                                                                                                                                        

May Britt Buhaug
May Britt Buhaug                                                                                                                                                            

Konst. Avdelingsleder fagavdelingen

maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
Telefon: 975 48 751

Ansvarsområder: Koordinering og ledelse av fagutvikling og drift av aktiviteter l Planer og budsjett l Pådriver og innspil til ulik politikk l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen

Anne-Bente Stigen Berg
Anne-Bente Stigen Berg 

Seniorrådgiver folkehelse

absb@sanitetskvinnene.no
Telefon: 944 97 687

Ansvarsområder: Folkehelse med fokus på fysisk og psykisk helse l Skjønnhetstyranniet l Kvinnehelsedagen l Kløvertur - basisaktivitet

Cecilia Skavlan
Cecilia Skavlan

Fagkonsulent barn og unge

cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
Telefon: 928 20 108

Ansvarsområder: Min dag i dag l En håndsrekning – Egmont Fonden l Lesevenn – basisaktivitet

Cathrine Holst Salvesen
Cathrine Holst Salvesen

Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst

cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Asylfeltet – aktivitet for kvinner og barn på asylmottak l Sisterhood – basisaktivitet
 

Anniken Schwamborn
Anniken Schwamborn 

Seniorrådgiver integrering og mangfold

anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no
Telefon: 984 55 628

Ansvarsområder: Inkludering av innvandrerkvinner l Språkvenn - basisaktivitet l Prosjektleder "Helsedager for minoritetskvinner. 

Linn Markussen
Linn Markussen 

Seniorrådgiver integrering og mangfold

linn.markussen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 988 34 449 

Ansvarsområder: Inkludering av innvandrerkvinner l Prosjektleder "Motherhood - Mor i nytt land"

Pernille Næss
Pernille Næss

Prosjektleder 

pernille.naess@sanitetskvinnene.no
Telefon: 932 19 484

Ansvarsområder: «Sammen redder vi liv» - eldre og førstehjelp l Omsorgsberedskap - basisaktivitet l Vaksinasjonsprosjektet

Ida Hansen
Ida Hansen

Seniorrådgiver vold

ida.hansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 995 10 985

Ansvarsområder: Rød Knapp alliansen– Stopp vold mot kvinner l Ja betyr ja – forebygging av festvoldtekter l Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) i Etiopia – vår søsterorganisasjon,

Trine M Lindset
Trine Munkvold Lindset

Prosjektleder Ressursvenn

trine.lindset@sanitetskvinnene.no
Telefon: 451 45 075

Ansvarsområder: Prosjektledelse l Ressursvenn - basisaktivitet

Marit Stene Severinsen

Prosjektleder Flerkulturell doula

marit.severinsen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 995 64 277

Oppgaver: Prosjektet skal styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.

Aliaksandra Safonava 

Prosjektmedarbeider (engasjement/vikar)

aliaksandra.safonava@sanitetskvinnene.no
Telefon: 463 73 631  

Ansvarsområder: Koronainformasjon til innvandrere og annet integrering og mangfoldsarbeid

Ane Lillian Tveit

Prosjektleder ORKLA-samarbeid

ane.tveit@sanitetskvinnene.no
Telefon: 476 63 035

Ansvarsområde: Prosjektledelse korona-samarbeid med ORKLA rettet mot isolerte eldre, sårbare barnefamilier og kvinner utsatt for vold

bilde
Maria Travina       

Prosjektmedarbeider                           

maria.travina@sanitetskvinnene.no

Telefon: 930 21 142

Ansvarsområde: Integrering og mangfoldsarbeid

Profilbilde Vilde
Vilde Sofie Nohr

Prosjektmedarbeider vold

vilde.nohr@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområde: Ja betyr ja - fortrinnsvis i Nord-Norge

Maria Holvik Høydahl

Prosjektmedarbeider vold

maria.hoydahl@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområde: Ja betyr ja - fortrinnsvis sør- og vestlandet

Elisabeth Simonsen Flo

Rådgiver folkehelse (vikar)

elisabeth.flo@sanitetskvinnene.no

Telefon: 959 43 393

Ansvarsområde: Kløverstafetten 2021 l Kanskje kommer kongen l Kløvertur - basisaktivitet


IDEELL VIRKSOMHET, FORSKNING OG UTVIKLING

 

Brit Eirin Bøe Olssøn
Brit Eirin Bøe Olssøn

Leder ideell virksomhet, forskning og utvikling

brit.olsson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 911 92 811

Ledelse og koordinering  av avdelingens ansvarsområder ideelle virksomheter,  organisasjonsutvikling, forskning og utvikling, politisk påvirkning, prosjektstøtte. Planer og budsjett.

Profilbilde av Cathrine Linn Christiansen
Cathrine Linn Kristiansen

Politisk rådgiver

cathrine.linn.kristiansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 922 50 214

Ansvarsområder: Politisk påvirkningsarbeid l Høringsuttalelser og politikermøter l Bidra i kommunikasjonsarbeid knyttet til fagområde

Tone Lill Hammerlund
Tone Lill Hammerlund

Seniorrådgiver organisasjon

tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no
Telefon: 909 83 494

Ansvarsområder: Organisasjonsrådgivning til tillitsvalgte i lokal-fylkesforeninger.  Tillitsvalgtsopplæring/ organisasjonsopplæring. Organisasjonsutvikling. Prosjektleder landsmøtet 2021. Nyhetsbrevet Nytt og nyttig.

Ingvild Kristin Aardalsbakke
Profilbilde Ingvild Aardalsbakke

Rådgiver organisasjon

ingvild.aardalsbakke@sanitetskvinnene.no
Telefon: 901 63 173

Ansvarsområder: Organisasjonsopplæring og utvikling

 

Elisabeth T. Swärd
Elisabeth T. Swärd

Seniorrådgiver kvinnehelse og forskning

elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
Telefon: 958 02 425

Ansvarsområder: Kvinnehelse, medisin og helse generelt l N.K.S.’ forskingsfond l Forskningssøknader til ExtraStiftelsen

Profilbilde av Marianne Lindholm
Marianne Lindholm

Advokat

marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no
Telefon: 93 04 9770

Ansvarsområder: Juridisk bistand til lokalforeninger og fylkesforeninger som eier virksomheter og eiendommer l Rammevilkår for ideell sektor

Profilbilde Hilde Holm
Hilde Holm

Seniorrådgiver ideell vekst

hilde.holm@sanitetskvinnene.no
Telefon: 97 67 73 80

Ansvarsområder: Utvikling av ideelle virksomheter i N.K.S., rammevilkår og politisk påvirkning

Ida Heiaas
Ida Heiaas

Senior prosjektrådgiver 

ida.heiaas@sanitetskvinnene.no
Telefon: 92 23 77 66 

Ansvarsområder: Koordinator til Stiftelsen Dam l Bistår lokalforeninger, interne og eksterne søkere med prosjektutvikling, søknadsutforming og prosjektrapportering. Informasjon og formidling.

Iselin Løvhøiden
Iselin Løvhøiden

Senior prosjektrådgiver

iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no                                                                                                    Telefon 46 66 45 00 

Ansvarsområder: Prosjektkoordinator til Stiftelsen Dam l Bistår lokalforeninger, interne og eksterne samarbeidspartnere med prosjektutvikling, søknadsutforming og prosjektrapportering. Prosjektleder: Forskningspodden (Barselperm fra 9.mars 2021)

Ellen D. Bugge

Vikar Senior prosjektrådgiver

ellen.bugge@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Eksternfinansiert prosjektstøtte | koordinering av søknader og rapportering på økonomisk støtte til organisasjonen, inkludert bistand til lokalforeninger, fagpersoner og samarbeidspartnere.

Profilbilde Karin Tuvmarken
Karin Tuvmarken

Regionleder og rådgiver

karin.tuvmarken@veiledningssenter.no
Telefon: 41 17 56 28

Ansvarsområder: Rådgiver for veiledningssentrene i 50%-stilling | Koordinering og utvikling av felles utviklingstiltak | 50% regionleder for Veiledningssenteret i Midt-Norge


 

KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSAVDELINGEN

 

bilde
Hanne Rustad

Kommunikasjon og markedsdirektør

hanne.rustad@sanitetskvinnene.no

Telefon: 906 89 229

Ansvarsområder: Ledelse og koordinering av kommunikasjons- og markedsarbeidet, planer og budsjett. Ansvarlig for oppfølging av prosjektet "Snu Trenden 50 000 i 2020"

Liv Hukset Wang
Liv Hukset Wang

Ansvarlig presse og næringsliv

liv.wang@sanitetskvinnene.no
Telefon: 913 27 787

Ansvarsområder: Pressekontakt, kommunikasjonsarbeid og kontakt med næringslivspartnere

Beate Framdal
Beate Framdal

Rådgiver kommunikasjon og marked

beate.framdal@sanitetskvinnene.no
 

 

Profilbilde: Kristine Flo-Bakke
Kristine Flo-Bakke

Rådgiver kampanjer og medlemsrekruttering

Kristine.flo-bakke@sanitetskvinnene.no
Telefon: 950 79 668

Ansvarsområder: Kampanjer og medlemsrekruttering

Maiken Prestmo

Rådgiver kommunikasjon og marked

maiken.prestmo@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Nettsider l Sosiale medier

Vibeche Jarud
Vibeche Jarud

Prosjektleder N.K.S. 125 års jubileet

vibeche.jarud@sanitetskvinnene.no
Telefon: 991 68 831

Ansvarsområde: Planlegging og gjennomføring av nasjonal rekrutteringskampanje | Aktiviteter i forbindelse med 125-års jubileet i 2021


ØKONOMI OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

 

Profilbilde Lene Baarlid
Lene Magnussen Baarlid

Direktør økonomi og virksomhetsstyring

lene.baarlid@sanitetskvinnene.no
Telefon: 905 93 469

Ansvarsområder: Leder økonomi- og administrasjonsavdelingen | Analyser, strategi og virksomhetsstyring | Endringsprosesser | Planer og budsjett | Risiko, økonomistyring og rapportering | IKT og digitalisering

Heidi Kristiansen
Heidi Kristiansen

Økonomisjef

heidi.kristiansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 900 68 589

Ansvarsområder: Budsjettering | Rapportering | Planer | Interne prosjekter

Nina Aggarwal
Nina Aggarwal

Controller

nina.aggarwal@sanitetskvinnene.no
Telefon: 406 17 620

Ansvarsområder: Internrapportering | Lokalforeningenes årsrapportering | Momskompensasjonssøknader | Digitaliseringsprosesser

Ole Morten Rognerud
Ole Morten Rognerud

Regnskapsansvarlig

ole.morten.rognerud@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 085

Ansvarsområder: Regnskap l Inn- og utbetalinger tillitsvalgte l Kontingentrefusjon l Rapportering til offentlige myndigheter

Wenche Kopperud

Regnskapsfører

wenche.kopperud@sanitetskvinnene.no
Telefonn: 905 11 575

Ansvarsområder: Regnskap, budsjett, rapportering og lønn for veiledningssentrene | Rapportering til offentlige myndigheter | Lønn

Afshan Rehman
Afshan Rehman (permisjon)

Rådgiver økonomi/administrasjon

afshan.rehman@sanitetskvinnene.no

 

 

Henriette Edvarda Berntsen

Ansvarlig medlemsservice

henriette.berntsen@sanitetskvinnene.no

Telefon: 971 47 109   

Ansvarsområder: Medlemsservice og rapportering l Videreutvikling og effektivisering av medlemssystem og prosesser 

 

Anette Engkvist
Anette Engkvist

Rådgiver medlemsservice og administrasjon

anette.engkvist@sanitetskvinnene.no

Telefon: 908 37 411

Ansvarsområder: Medlemsservice l Oppfølging arrangementer

May Gudevold Boutangache
May Gudevold Boutangache

Administrasjonskonsulent

may.boutangache@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 081

Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Fakturering og purringer

Sue Anita Solberg
Sue Anita Solberg

Administrasjonsansvarlig

sue.solberg@sanitetskvinnene.no
Telefon: 990 04 234

Ansvarsområder: Drift, lokaler og kontor l GDPR-rutiner l Nettbutikk l Oppfølging arrangementer