Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat.

Grete Herlofson
Grete Herlofson

Generalsekretær

grete.herlofson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 950 35 743

Ansvarsområder: Leder sekretariatet l Ansvarlig for styrende organer l Representerer N.K.S. eksternt

Ragnhild H. Bommen
Ragnhild H. Bommen 

Seniorrådgiver Administrasjon og HR

ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 976 32 059

Ansvarsområder: Sekretærfunksjon for generalsekretær og ledergruppa l Sekretærfunksjon for styrende organer og utvalg/komiteer l Bindeledd sekretariatet og styrende organer l HR rådgiver


FAGAVDELINGEN

 

Britt Inger Skaanes
Britt Inger Skaanes 

Leder fagavdelingen
britt.inger.skaanes@sanitetskvinnene.no
Telefon: 92822051

Ansvarsområder: Koordinering og ledelse av fagutvikling og drift av aktiviteter l Planer og budsjett l Pådriver og innspill til ulik politikk l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen 

Anne-Bente Stigen Berg
Anne-Bente Stigen Berg 

Seniorrådgiver folkehelse

absb@sanitetskvinnene.no
Telefon: 944 97 687

Ansvarsområder: Folkehelse med fokus på fysisk og psykisk helse l Skjønnhetstyranniet l Kvinnehelsedagen l Kløvertur - basisaktivitet

Cecilia Skavlan
Cecilia Skavlan

Fagkonsulent barn og unge

cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
Telefon: 928 20 108

Ansvarsområder: Min dag i dag l En håndsrekning – Egmont Fonden l Lesevenn – basisaktivitet

Cathrine Holst Salvesen
Cathrine Holst Salvesen

Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst

cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Asylfeltet – aktivitet for kvinner og barn på asylmottak l Sisterhood – basisaktivitet
 

Anniken Schwamborn
Anniken Schwamborn (permisjon)

Seniorrådgiver integrering og mangfold

anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no
 

 

Linn Markussen
Linn Markussen 

Rådgiver integrering og mangfold (vikar)

linn.markussen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 988 34 449 

Ansvarsområder: Bosatte – inkludering av minoritetskvinner l Språkvenn – basisaktivitet l Prosjektleder "Motherhood - Mor i nytt land"

May Britt Buhaug
May Britt Buhaug

Seniorrådgiver/prosjektleder Omsorgsberedskap

maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
Telefon: 975 48 751

Ansvarsområder: Omsorgsberedskap – basisaktivitet l Auriga Trust l Oppfølging ideell virksomhet

Pernille Næss
Pernille Næss

Prosjektleder førstehjelp

pernille.naess@sanitetskvinnene.no
Telefon: 932 19 484

Ansvarsområder: Prosjektledelse førstehjelp - «Sammen redder vi liv»

Ida Hansen
Ida Hansen

Seniorrådgiver vold

ida.hansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 995 10 985

Ansvarsområder: Rød Knapp alliansen– Stopp vold mot kvinner l Russekampanjen – Ja betyr ja l Etiopia – Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE)

Trine M Lindset
Trine Munkvold Lindset

Prosjektleder Ressursvenn

trine.lindset@sanitetskvinnene.no
Telefon: 451 45 075

Ansvarsområder: Prosjektledelse l Ressursvenn - basisaktivitet

Beate Østengen
Beate Østengen

Prosjektleder Dig In

beate.ostengen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 920 89 205

Ansvarsområder: Dig In – basisaktivitet


IDEELL VIRKSOMHET, FORSKNING OG UTVIKLING

 

Brit Eirin Bøe Olssøn
Brit Eirin Bøe Olssøn

Leder ideell virksomhet, forskning og utvikling

brit.olsson@sanitetskvinnene.no
Telefon: 911 92 811

Ansvarsområder: Medlemsservice for eiere og virksomhetene tilknyttet N.K.S. l Koordinering og ledelse av avdelingen l Planer og budsjett l Personalansvar for avdelingen

Iselin Løvhøiden
Iselin Løvhøiden (permisjon)

Senior prosjektrådgiver

iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no

 
 
 
Profilbilde av Linda Selje Sunde
Linda Selje Sunde

Senior prosjektrådgiver

linda.sunde@sanitetskvinnene.no
Tlf: 938 03 931

Ansvarsområde: Søknader til ExtraStiftelsen, herunder Ekspress l Bistand til lokalforeninger og virksomheter eksterne søknader l Rapportering midler | Forskning

Cathrine Linn Kristiansen

Politisk rådgiver

cathrine.linn.kristiansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 922 50 214

Ansvarsområder: Politisk påvirkningsarbeid l Høringsuttalelser og politikermøter l Bidra i kommunikasjonsarbeid knyttet til fagområde

Elisabeth T. Swärd
Elisabeth T. Swärd

Seniorrådgiver kvinnehelse og forskning

elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
Telefon: 958 02 425

Ansvarsområder: Kvinnehelse, medisin og helse generelt l N.K.S.’ forskingsfond l Forskningssøknader til ExtraStiftelsen

Profilbilde av Marianne Lindholm
Marianne Lindholm

Advokat

marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no
Telefon: 930 49 770

Ansvarsområder: Juridisk bistand virksomheter og eiere l Rammevilkår for ideell sektor 


KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSAVDELINGEN

 

Liv Hukset Wang
Liv Hukset Wang

Leder kommunikasjons- og markedsavdelingen

liv.wang@sanitetskvinnene.no
Telefon: 913 27 787

Ansvarsområder: Koordinering av kommunikasjons- og markedsarbeidet l Planer og budsjett l Presse/media arbeid l Ansvarlig for oppfølging av prosjektet «Snu Trenden 50 000 i 2020»

Tone Lill Hammerlund
Tone Lill Hammerlund

Seniorrådgiver organisasjon

tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no
Telefon: 909 83 494

Ansvarsområder: Organisatoriske spørsmål til tillitsvalgte, lokalforeninger, fylkesforeninger l Tillitsvalgtopplæring/organisasjonsopplæring l Organisasjonsutvikling

Beate Framdal
Beate Framdal (permisjon)

Rådgiver kommunikasjon og marked

beate.framdal@sanitetskvinnene.no
 

 

Melissa Lyby
Melissa Lyby

Prosjektleder kampanjer

melissa.lyby@sanitetskvinnene.no
Telefon: 400 76 135

Ansvarsområder: Kampanjearbeid  l Kundereisen l Næringsliv l Generell kommunikasjons- og markedsarbeid

Ingvild Eikrem Koløen
Ingvild Eikrem Koløen 

Rådgiver kommunikasjon og marked

ingvild.koloen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 992 97 370

Ansvarsområder: Nettsider l Sosiale medier

Maiken Prestmo

Rådgiver kommunikasjon og marked (vikar)

maiken.prestmo@sanitetskvinnene.no

Ansvarsområder: Nettsider l Sosiale medier

Cecilie Lund

Prosjektleder organisasjon og medlemsrekruttering

cecilie.lund@sanitetskvinnene.no
Telefon: 926 13 606

Lena Lerang
Lena Lerang

Rådgiver organisasjon og medlemsrekruttering

Kontorplass i Stavanger

lena.lerang@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 07 064

Ansvarsområder: Koordinator for «Spleiselag»-prosjektet l Praktisk oppfølging av lokalforeninger i spleiselaget - verving/synlighet/organisasjonsutvikling


ØKONOMI OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

 

Heidi Kristiansen
Heidi Kristiansen

Leder økonomi- og administrasjonsavdelingen

heidi.kristiansen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 900 68 589

Ansvarsområder: Koordinering av økonomi, administrasjon og medlemsservice l Planer, budsjett og rapportering l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen

Ole Morten Rognerud
Ole Morten Rognerud

Regnskapsansvarlig

ole.morten.rognerud@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 085

Ansvarsområder: Regnskap og lønn l Inn- og utbetalinger tillitsvalgte l Kontingentrefusjon l Rapportering til offentlige myndigheter

Ole Skau Jakobsen

Medlemsansvarlig

ole.skau.jakobsen@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 082

Ansvarsområder: Medlemsservice l Oppdatere kontaktinformasjon på lokal- og fylkesnivå l Medlemslister

Anette Engkvist
Anette Engkvist

Rådgiver medlemsservice og administrasjon

anette.engkvist@sanitetskvinnene.no

Telefon: 908 37 411

Ansvarsområder: Medlemsservice l Ressursperson i avdelingen l Oppfølging arrangementer

Afshan Rehman
Afshan Rehman (permisjon)

Rådgiver økonomi/administrasjon

afshan.rehman@sanitetskvinnene.no
 

 

May Gudevold Boutangache
May Gudevold Boutangache

Administrasjonskonsulent

may.boutangache@sanitetskvinnene.no
Telefon: 479 71 081

Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Lokalforeningenes årsrapportering l Fakturering og purringer

Sue Anita Solberg
Sue Anita Solberg

Administrasjonsansvarlig

sue.solberg@sanitetskvinnene.no
Telefon: 990 04 234

Ansvarsområder: Drift, lokaler og kontor l GDPR-rutiner l Nettbutikk l Oppfølging arrangementer

Nina Aggarwal
Nina Aggarwal

Controller

nina.aggarwal@sanitetskvinnene.no
Telefon: 406 17 620

Ansvarsområder: Internrapportering | Momskompensasjonssøknader | Digitaliseringsprosesser