Hopp til hovedinnhold

Svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg

Sanitetskvinnene har lang tradisjon for å jobbe for å bedre mor-barn helse. Et godt svangerskaps-, fødsel- og barseltilbud er en viktig del av kvinners helse. Alle kvinner og barn i Norge fortjener trygg og god omsorg.

Kvinners helse og livsvilkår

Kvinners helse og livsvilkår står i høysetet hos Sanitetskvinnene. Vi jobber for en forsvarlig svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg, som sikrer det beste tilbudet for den fødende, partner og barnet. Dette krever bedre implementering av nåværende anbefalinger og økte ressurser inn i hele omsorgsapparatet.

Alle fødende må ha reelle valgmuligheter. Alle fortjener en-til-en veiledning og en-til-en oppfølging.  Vi trenger nok erfarne jordmødre og fødselsleger for å kunne gi forsvarlig hjelp.  Vi må styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi må ruste oss for fremtidens omsorg som vil være kjennetegnet av mer kompleksitet, flere mødre med underliggende sykdom og generelt eldre førstegangsfødende.

Gravid

Dagens fødsel- og barselstilbud trues av effektivitetskrav. Vi mener generelt at det er kritikkverdig at flere fødetilbud legges ned, og at det planlegges for få bygg, med for lite plass og for dårlige forhold for kvinnen. Vi må bruke erfaring og forskning for å tilpasse tilbudet. Har ikke mor det bra under svangerskap, fødsel og barsel får ikke barn det bra ved livets start. Vi vet ikke nok om hvilke helsemessige konsekvenser den kortere liggetidetiden har på nye mødre og deres nyfødte i Norge. Vi må høyne status for mor, og sette den som føder i fokus.

Forsvarlig barseltilbud og omsorg for gravide

  • Sikre en faglig forsvarlig omsorg over hele landet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten ved å blant annet sikre hele og faste stillinger, rekrutteringstillegg, stimuleringsordninger, gode arbeidsbetingelser og kompetanseheving.
  • Vi må ha jordmor i nok kapasitet i hver kommune, og må styrke jordmødre i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Sørge for flere og bedre lavterskeltilbud både før, under og etter fødsel, slik som fysioterapi, sexolog og psykolog.
  • Sikre bruk av kvalifisert tolk, slik at tolkeloven følges i alle ledd i oppfølging.
  • Hindre vold mot den gravide, gjennom blant annet å gi verktøykasse for helsepersonell og krav om obligatorisk kurs/voldskompetanse for alle som jobber i svangerskapsomsorgen, inkludert fastlegene.
  • Sikre papirløse kvinner gratis tilgang til svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen. Papirløse kvinner er trippelutsatt, som en minoritet, som kvinne og som papirløs migrant. Dette er en gruppe som lever med mye frykt og uforutsigbarhet. Papirløse migranter har ikke rett på fastlege. Gravide har full rett til svangerskaps-, fødsels – og barselomsorg, og abort, men ikke rett til å få det dekket økonomisk.
  • Sikre at alle har tilgang på kvalitetssikret og forståelig informasjon som er tilrettelagt og brukervennlig, og tilgjengelig på flere språk.

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn