Hopp til hovedinnhold

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er en viktig del av Sanitetskvinnenes arbeid og en viktig del av kvinners helse.

Seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR)

SRHR handler om retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerettighet. Sanitetskvinnene mener at alle har rett til å leve ut sin seksuelle identitet, at alle skal få elske hvem de vil, og ha mulighet til å gifte seg og få barn dersom de ønsker det. Alle har også rett til å leve ut sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk. Ingen skal oppleve diskriminering på bakgrunn av seksuell identitet eller kjønnsidentitet. Sanitetskvinnene mener at alle har rett på likeverdige helsetjenester.

Våre krav om kvinners seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter

 • Staten bør sikre likeverdige helsetjenester og sørge for at alle kvinner i Norge har tilgang til gratis prevensjon.
 • Mer forskning på bivirkninger av ulike typer prevensjon, og mer forskning og kunnskap på typer prevensjoner for menn.
 • Økt kunnskap i helsetjenesten om prevensjon, spesielt langtidsvirkende prevensjon.
 • Sørge for at skolehelsetjenesten, studenthelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har kompetanse og utstyr for å tilby alle typer prevensjon og god prevensjonsveiledning.
 • Alle sanitærprodukter skal være gratis og tilgjengelig for alle.
 • Sørge for at alle sanitærprodukter er trygge, og opplyse om menskopp som et bærekraftig alternativ.
 • Abort skal være en trygg og faglig forsvarlig helsetjeneste som er tilgjengelig for alle.
 • Abortnemndene bør avvikles frem til uke 18. Kvinner som har behov, skal få faglig støtte og veiledning.
 • Primærhelsetjenesten, i tillegg til spesialisthelsetjenesten, skal kunne tilby medisinsk (medikamentell) abort inntil uke 10 i svangerskapet.
 • Hindre innskrenkinger i abortloven, inkludert forslag om innføring av reservasjonsmulighet for fastleger.
 • Kvinner må få gratis tilbud om oppfølging før, under og etter både selvbestemt abort og spontanabort.
 • En helhetlig, normkritisk og inkluderende seksualitetsundervisning for alle. Undervisningen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet med tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, funksjonsvariasjon og etnisitet. Undervisningen bør inkludere blant annet seksuell helse, menstruasjon, samtykke, porno, seksuelle orienteringer og seksuell nytelse.
 • Hele tjenesteapparatet i kommune- og spesialisthelsetjenesten bør få lett tilgjengelig kompetanseheving innen SRHR i møte med ulike brukere.
 • Myndighetene må bistå med formidling av informasjon om SRHR til de som har begrensede norskkunnskaper.
 • Forskning og kunnskapsbasert helsehjelp omkring kjønnsinkongruens bør styrkes.
 • Vi støtter endringene som nå implementeres i bioteknologiloven, inkludert at sæddonasjon og eggdonasjon skal likestilles, at assistert befruktning for enslige skal tillates, at gravide skal tilbys tidlig ultralyd og blodprøve og at aldersgrensen for det som defineres som risikosvangerskap settes ned fra 38 til 35 år.

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn