Tre sanitetskvinner som er med i pilotprosjektet for Motherhood

Motherhood - mor i nytt land er vårt lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge. 

(Film: Kristoffer Nyborg)

Vi møter foreldre med innvandrerbakgrunn som gir uttrykk for at de savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, og at de ofte føler seg alene og usikre i møte med en ukjent kultur og et fremmed samfunn.

N.K.S. driver Motherhood – mor i nytt land; et lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

I løpet av åtte samlinger snakker mødrene om barns utviklingsstadier, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet. Målet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i et nytt land, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

 

Vil du bli frivillig gruppeleder og starte en Motherhood-gruppe der du bor?

Ta kontakt med Linn på linn.markussen@sanitetskvinnene.no

 

Ressurser:

 

Maler - tilpasses lokalt: 

(Kommer)

 • Avtale mellom lokalforening og Motherhood gruppeleder
 • Invitasjon til rekrutteringsmøte
 • Informasjon om Motherhood til ulike instanser
 • Påmeldingsskjema for deltakere
 • Deltakerliste
 • Anonym registrering av deltakere til rapportering
 • Gruppekontrakt
 • Evaluering av Motherhood-programmet – deltakere
 
Relevante kilder til fordypning:

Politiske dokumenter:

Fagbøker og forskningsrapporter:

 • «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll», Fafo
 • «Cross Cultural Kids», Lill Salole
 • «Å leve med tro og livssyn i Norge», Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • «Kultur, migrasjon og traumer», Karin Holt

Romaner og dokumentariske bøker:

 • «Ut av skyggene»
 • «Alle utlendinger har lukka gardiner»
 • «Tante Ulrikkes vei»
 • «Skamløs»

Serier og filmer:

 • «Skamløs», NRK
 • «Norskish», NRK
 • «Morra mi», NRK (episode 1, 6 og 7 er særlig relevant)
 • «Chattes», NRK
 • «Minoriteens», NRK

Brosjyrer, plakater:

Andre dialogbaserte verktøy:

 

Les relevante saker:

Vellykket Motherhood-pilot

 

Motherhood – mor i nytt land støttes av Stiftelsen Dam.