Leder
Olaug Svendsen
Leders telefon
Leders mobiltelefon
Leders E-post
kverneviksan.kvinner@hotmail.com
Map

58.967049576989, 5.6071253587463