I hvert fylke velges en fylkesleder og et fylkesstyre. Kontaktinformasjon finner du her: 

 
Mai Britt Løken
N.K.S. ØSTFOLD 

Mai Britt Løken 
Telefon: 917 24 895
E-post: m-brloek@online.no

Nettside: ostfold.sanitetskvinnene.no


N.K.S. AKERSHUS

Aud Irene Halvorsrud
Telefon: 63 86 43 48
E-post: auhalvor@online.no

Facebook-side: Akershus

Fylkeskontor

N.K.S. Helsehus Akershus
Rektor Wolands vei 11
1474 Nordbyhagen

Onsdag kl. 10-15


Toril N. Gulbrandsen
N.K.S. OSLO

Toril N. Gulbrandsen
Telefon: 948 78 937
E-post: toril.gulbrandsen@live.no

Nettside: oslo.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Oslo


N.K.S. HEDMARK

Anita Hjelle
Telefon: 906 87 464
E-post: ani.hjel@gmail.com

Nettside: hedmark.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Hedmark


Jorunn B. Granli
N.K.S. OPPLAND

Jorunn B. Granli
Telefon: 416 87 077
E-post: nksopp@online.no

Nettside: oppland.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Oppland


Gunhild Figenschau
N.K.S. BUSKERUD 

Gunhild Figenschau
Telefon: 916 27 874
E-post: gufigens@online.no

Nettside: buskerud.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Buskerud


N.K.S. VESTFOLD

Ingrid Jevne Schmidt
Telefon: 909 57 196
E-post: ingridjevne@gmail.com

Nettside: vestfold.sanitetskvinnene.no
Facebook-side:


N.K.S. TELEMARK 

Tyra Marie Hetland
Telefon: 924 63 344
E-post: post@nkstelemark.no

Nettside: telemark.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Telemark


Jane H. Klepp
N.K.S. AUST-AGDER 

Jane Helèn Klepp
Telefon: 971 94 107 
E-post: AustAgderFylkeslag@gmail.com

Facebook-side: Aust-Agder


Monica Homme Nilsen
N.K.S. VEST-AGDER

Monica Homme Nilsen
Telefon: 920 96 196
Epost: monicanilsen71@gmail.com

Nettside: vest-agder.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Vest-Agder


Ann Kristin Thorkelsen
N.K.S. ROGALAND

Ann Kristin Thorkelsen
Mobil: 416 82 653
E-post: ak@thorkelsen.no

Nettside: rogaland.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Rogaland


N.K.S. HORDALAND

Olaug Karin Borge 
Telefon: 915 48 783
E-post: okaborg@bkkfiber.no

Nettside: hordaland.sanitetskvinnene.no
Facebook-side: Hordaland


Anne Marie Strømsøy
N.K.S. SOGN OG FJORDANE

Anne Marie Strømsøy
Telefon: 905 14 064
E-post: anne.marie.stromsoy@enivest.net

Nettside: nkssfj.no
Facebook-side: Sogn og Fjordane

Fylkeskontor

Besøksadresse: Soltua, Gaddevåggata 4, 6900 Florø
Postadresse: Boks 1045, 6901 Florø

nkssfj@gmail.com


Ellinor Bolme
N.K.S. MØRE OG ROMSDAL

Elinor Bolme
Mobil: 901 96 268
E-post: elinor.bolme@gmail.com

Nettside: moreogromsdal.sanitetskvinnene.no/ 
Facebookside: Møre og Romsdal


N.K.S. TRØNDELAG SØR

Heidi Folvik
Telefon: 911 90 093
E-post: heidi@folvik.com

Nettside: sor-trondelag.sanitetskvinnene.no
Facebook-side:

Fylkeskontor

Ragnhilds gate 3
7030 Trondheim

Telefon: 910 07 983
Faks: 73 53 78 95


N.K.S. TRØNDELAG NORD

Anne-Grete Sagmo
Mobil: 41 63 32 87
E-post: anne-grete@arkitektblom.no

Nettside: nordtrondelagsanitet.wordpress.com
Facebook-side: Nord-Trøndelag


Anne Solsem
N.K.S. NORDLAND

Anne Solsem
Telefon: 990 30 249
E-post: anne@solsem.no

Fylkets e-post: nksnordland@gmail.com

Facebook-side: Nordland


Wenche Kleveland
N.K.S. TROMS
Wenche Kleveland
Telefon: 993 25 222
E-post: nkstroms@hotmail.com

Facebook-side:Troms

Fylkeskontor

Mellomveien 13
9060 Lyngseidet


Jorid Martinsen
N.K.S. FINNMARK 

Jorid Martinsen
Telefon: 480 08 180
E-post: jorid@loppalegeskyss.no


Facebook-side: Finnmark