Leder
Solvor Eide
Leders telefon
Leders mobiltelefon
Leders E-post
solvor@eide.me