rectus diastase

Det er i dag et stort press på kropp og utseende blant jenter og unge kvinner, og «mammamage» oppleves som et kosmetisk problem for mange kvinner etter fødsel.

Mammamage (rectus diastase) betyr at magemusklene har delt seg, og synlig vil det si at magen din buler merkbart ut i et avgrenset område over, under og til sidene for navlen. Rectus diastase er definert som en svekkelse langs midtlinjen til de to mage-muskelbukene.

Sosiale medier er oversvømmes nå med råd om hvordan du kan forebygge, slanke eller trene bort denne «utbulingen» på magen uten at rådene er forankret i forskningsbasert kunnskap. Det er i dag svært lite kunnskap om risikofaktorer og hvordan tilstanden kan forebygges eller behandles. Ved Norges Idrettshøyskole har N.K.S. derfor en doktorgradsstipendiat Sandra Lødeng Gluppe under veiledning av Kari Bø, professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole, som skal undersøke dette nærmere.

Inntil ganske nylig har eksperter som Kari Bø, anbefalt øvelser som trener den indre tverrgående magemuskelen, transversus abdominis, for å redusere kløften. Men hun og stipendiat Sandra Lødeng Gluppe har nå funnet ut at denne treningen kanskje ikke virker mot skilte magemuskler likevel. Det ser faktisk ut til at musklene snarere glir litt lenger fra hverandre enn å dra seg sammen, slik forskerne trodde.

Sandra Lødeng Gluppe
Stipendiat Sandra Lødeng Gluppe

Hensikten med Sandra Lødeng Gluppe sitt doktorgradsprosjektet er derfor å undersøke:

1. Hvordan unge mødre opplever kroppene sine og særlig magen sin etter fødsel,

2. Umiddelbar effekt av ulike abdominale øvelser på rectus diastase,

3. Sammenhengen mellom rectus diastase og abdominal muskelstyrke, korsrygg- og bekkenleddssmerter og dysfunksjon i bekkenbunnsmuskulaturen og

4. Effekten av en treningsintervensjon på forekomst og grad av rectus diastase.

Les mer om forskningen her.

Bø er opptatt av at nybakte mammaer med skilte magemuskler ikke skal bekymre seg. Hun sier også at flere damer besøker fysioterapeuter med sine bekymringer for dette og trening, og advarer mot å oppsøke aktører som hevder å ha løsningen på dette uten grunnlag. 

– Det er et stort press på at kvinner skal komme raskt i form etter fødsel og det er stor aktivitet på dette feltet på ulike nettsider for tiden. Der loves det at tilstanden både kan forebygges og behandles med ulike øvelser uten at de har noe data som tilsier at dette er mulig, sier Bø til forskning.no.

Resultatene fra studiene vil kunne gi forskningsbasert kunnskap for rådgivning først og fremst innen kommunehelsetjenesten, men også ved sykehusene der kvinner føder og følges opp.