Veiledningssenterenes ansatte står oppstilt sammen.