Representant fra Drammen sanitetsforening med to helsesøstre.