Forskerne våre holder fastelavnsris opp mot kamera