Ung sanitetskvinne protester mot nedleggelse av veiledningssentre