Panelet av en rekke politikere deltok på debatt om kvinnehelse