Generalsekretær Malin Stensønes holder den nye NOUen på kvinnehelse.