Cathrine Linn kristiansen, Laial Janet Ayoub og Ellen Bugge