Bilde av panelet fra debatt om kvinnehelse - det er ikke det det er systemet - Arendal uke 2022,