Mange av de som er ansatt ved Olaviken står oppstilt utenfor sykehuset.