Solveig Hofvind holder foredrag om brystkreft til en gruppe kvinner.