Hopp til hovedinnhold

Kurs og foredrag

Jobber du i en kommune, organisasjon eller et helseforetak og har kontakt med pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengige? Dersom dere selv ikke har nok tilbud eller ressurser til de pårørende, kan vi på veiledningssentrene gjerne videreformidle og dele vår erfaring og kompetanse med kommuner, spesialisthelsetjenester og andre ideelle organisasjoner. Dette gjør vi gjennom ulike kurs og foredrag. Våre ansatte har høy faglig kompetanse, og bred erfaring innen veiledning knyttet opp til pårørende av rusavhengige og psykisk sykdom.

Våre mål er å:

 • Øke kunnskap rundt pårørendes behov og rettigheter.
 • Nå ut til flere pårørende.
 • Bygge relasjoner mellom oss og samarbeidspartnere.
 • Danne et godt samarbeid med kommune, spesialisthelsetjeneste, ulike organisasjoner og andre. 

Ta kontakt med din region dersom du ønsker å samarbeide med N.K.S. Veiledningssenter for pårørende.

Eksempler på samarbeid:

 • Vi har satellitt-kontor i noen kommuner.
 • Samarbeidsavtaler med kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • Gir råd til kommuner og spesialisthelsetjeneste som ønsker å bedre sin pårørendeoppfølging.
 • Plasserer brosjyrer og plakater hos andre tjenester.
 • Deler ut informasjonsmateriell til samarbeidspartnere og andre.
 • Tar undervisningsoppdrag i regi av senteret.
 • Stands på ulike arrangement, og markering av blant annet Verdensdagen for psykisk helse, Overdosedagen, Pårørendedagen