Hopp til hovedinnhold

Fylkeskontakter innen kvinnehelse

Et hovedmål for Sanitetskvinnene er å styrke det frivillige arbeidet og samspillet mellom lokalforeninger, fylkesforeninger, virksomheter, kvinnehelsehusene og sekretariatet.

En ny frivillig rolle fra 2024 er kvinnehelsekontakter i alle fylkesstyrer. Kvinnehelsekontaktene skal bidra til å oppfylle flere delmål:  

  • Sanitetskvinnene driver målrettede, relevante og attraktive aktiviteter for å bedre kvinners helse og sikre trygge lokalsamfunn.
  • Sanitetskvinnene er en synlig og samfunnsrelevant organisasjon.
  • Sanitetskvinnenes styrke ligger i god samhandling mellom frivillighet, virksomheter og ansatte. 

Vi har flere aktiviteter som lokalforeningene kan tilby, som f.eks. Ressursvenn, Språkvenn og Trygg sammen. Kvinnehelsekontakten skal jobbe for at flere foreninger starter med kvinnehelseaktiviteter og gjerne flere lavterskeltilbud på kvinnehelse.

innvandrerkvinner med frivillige sanitetskvinnene i motherhood

Kvinnehelsekontaktene inngår i et nettverk av andre frivillige kvinnehelsekontakter i alle fylker, kontakter inn mot relevante kvinnehelsehus og lokalforeninger som tilbyr kvinnehelseaktiviteter, og nettverket er koordinert av en ansatt på NKS’ sekretariat dedikert til oppgaven.

Kvinnehelsekontakten opparbeider seg god oversikt over samarbeidspartnere som krisesentre, helsestasjoner, voksenopplæringer, støttesenter for kriminalitetsutsatte, asylmottak og andre. Kvinnehelsekontakten har oversikt over materiell som finnes (filmer, håndbøker osv.), og kan dele informasjonen med foreningene. Kvinnehelsekontaktene vil få kurs, fellessamlinger, foredrag og annen støtte som trengs for å bli trygge i rollen.  

På sekretariatet vil aktivitetskoordinatoren lage fylkesvise oversikter over lokalforeninger og aktiviteter, koordinere nettverket med kvinnehelsekontaktene og være bindeleddet mellom sekretariat og frivilligheten. Kvinnehelsekontakten har oversikt over aktivitetene de ulike lokallagene har, og videreformidler sine erfaringer til sekretariatet. Er det noen lokalforeninger som kunne samarbeidet om aktiviteter? Har lokalforeningene nok midler til å gjennomføre sine aktiviteter? Sekretariatet kan bistå med søknadsskriving for midler til fordeling i fylket. Dette kan også inkludere midler til at kvinnehelsekontakten kan reise rundt i eget fylke og bli kjent.  

Siri Relling aktivitetskoordinator i Norske Kvinners Sanitetsforening

Er du interessert i rollen, og kunne tenke deg å bidra?

Ta kontakt med Aktivitetskoordinator Siri Relling