Image
Sanitetskvinner i røde forkle, ved et telt og holder fram boller til publikum.

Sanitetskvinnene har mange spennende muligheter for deg som ønsker å engasjere deg i vårt arbeid. 

FRIVILLIGE AKTIVITETER

Som frivillig kan du gjøre noe for andre i ditt lokalsamfunn. Vi har fokus på barn og unge, eldre, minoritetskvinner, kvinner utsatt for vold, og det å skape trygge lokalsamfunn.

Ressursvenn

I dag finnes det få, om noen, tilbud i offentlig regi til voldsutsatte kvinner etter endt opphold på et krisesenter. Som Ressursvenn vil frivillige bistå de voldsutsatte gjennom den vanskelige etableringsfasen etter et brudd. Les mer om Ressursvenn her, eller ta kontakt med prosjektledere Ressursvenn Kristine Flatnes: kristine.flatnes@sanitetskvinnene.no eller Stine Torgersen: stine.torgersen@sanitetskvinnene.no for å melde deg som ressursvenn.

Kløvertur

Forskning viser at fysisk aktivitet kan ha stor helseeffekt i alle aldre. Kløvertur er en aktivitet som inkluderer alle, uavhengig av alder, funksjons- og aktivitetsnivå. Les mer om Kløvertur her. Ønsker du å delta på, eller starte med aktiviteten selv, ta kontakt med seniorrådgiver folkehelse Anne-Bente Stigen Berg på e-post: anne-bente.stigen.berg@sanitetskvinnene.no.

Språkvenn

Språkvenn er en lavterskel møteplass for kvinner med ulik språk- og kulturell bakgrunn. Mange innvandrerkvinner får ikke godt nok utbytte av det norske helsesystemet, og som kvinnehelseorganisasjon er vi opptatt av å endre dette. Derfor er Språkvenn en viktig arena for å dele helseinformasjon. Å snakke norsk og å ha det hyggelig sammen er også en viktig del av denne aktiviteten. Er du nysgjerrig på hvordan du kan bidra? Ta kontakt med Linn (linn.markussen@sanitetskvinnene.no) eller Anniken (afs@sanitetskvinnene.no), eller les mer om Språkvenn her.  

Lesevenn

Lesevenn er høytlesning for barn utført av våre frivillige, i samarbeid med skolefritidsordning, barnehage, eller det lokale bibliotek. Høytlesning har mange positive effekter, som blant annet styrker utviklingen av talespråk og gir bedre lese- og skriveferdigheter. Gjennom Lesevenn fra en av våre frivillige får barn og unge en trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. Les mer om Lesevenn her. Ønsker du å bli lesevenn, eller ønsker du å starte med Lesevenn i ditt lokalmiljø, ta kontakt med rådgiver oppvekst Stine Nordhagen på e-post: stine.nordhagen@sanitetskvinnene.no.

Sisterhood

Sanitetskvinnene har opprettet et tilbud for jenter i alderen 12-20 år, med et mål om å styrke jenters selvtillit og selvfølelse, utvikle gode venninnerelasjoner og gi en opplevelse av mestring, vennskap og respekt for hverandre. Les mer om Sisterhood her. Ønsker du å bli frivillig i en Sisterhood-gruppe ta kontakt med seniorrådgiver migrasjon og oppvekst Cathrine Holst Salvesen på e-post: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no.

Dig In – sunn mat for ungdom

Sanitetskvinnene tar lokale initativ for å hjelpe ungdom til å få gode vaner med hensyn til matlaging, livsstil og økonomi. Dig In er et lavterskeltilbud som passer for ungdom som allerede bor alene på hybel eller bofellesskap, eller for dem som skal flytte for seg selv. Les mer om Dig In her. Ønsker du å lære mer om denne aktiviteten eller bli frivillig, ta kontakt med rådgiver Stine Nordhagen e-post: stine.nordhagen@sanitetskvinnene.no.

Omsorgsberedskap og førstehjelp

Norske Kvinners Sanitetsforening ble opprinnelig startet som en beredskapsgruppe, og siden har vi aktivt deltatt og bistått de offentlige nødetatene ved kriser og ulykker. Vi deltar også i førstehjelpsdugnaden "Sammen redder vi liv", med mål om å bedre gjenkjenne tegn på alvorlig sykdom og varsle 113. Les mer om omsorgberedskap her. Ønsker du å delta i en omsorgsberedskapsgruppe ta kontakt med seniorrådgiver omsorgsberedskap May Britt Buhaug på e-post: maybritt.buhaug@sanitetskvinnne.no. Les mer om førstehjelpsdugnaden her. Ønsker du å være frivillig i førstehjelpsdugnaden ta kontakt med prosjektleder førstehjelp Pernille Næss på e-post: pernille.naess@sanitetskvinnene.no.

Aktiviteter på asylmottak

Kvinner og barn på asylmottak får verdifulle opplevelser av tilhørighet og mestring gjennom å delta på aktiviteter i regi av våre frivillige sanitetskvinner. Det kan for eksempel være besøk i familieparker, kino, bowling eller julefest.  Gode opplevelser kan bidra til å styrke fysisk og psykisk helse hos barn og voksne som bor på mottak. Språk og relasjoner er nøkkelen til inkludering i et nytt lokalsamfunn. Sanitetskvinnene har intensjonsavtale og mottar midler fra både UDI og IMDI som våre lokalforeninger kan søke på. Ønsker du å arrangere aktiviteter på et asylmottak, eller mer informasjon ta med seniorrådgiver migrasjon og oppvekst Cathrine Holst Salvesen på e-post: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no.

Noe å glede seg til!

N.K.S. har mottatt midler fra stiftelsen Dam til et nytt pilotprosjekt som vil vare ut 2022. Målet er at alle barn skal ha tilgang til å delta på gratis aktiviteter og møteplasser, samt bli kjent med trygge voksne i sine lokalmiljø, -uavhengig av familiens økonomi.

Mange lokalforeninger har allerede tatt initiativ til å gjennomføre ulike aktiviteter for barn og unge i en svært krevende og uoversiktlig situasjon våren og sommeren 2020. Vi håper at lokalforeningene nå kan videreføre det gode samarbeidet med lokale aktører om nye aktiviteter som skaper mestring og glede for spesielt utsatte barn.

Vi vil prioritere lokalforeninger som tidligere har et samarbeid med kommunale aktører når det gjelder å rekruttere deltakere fra spesielt sårbare eller utsatte familier. At barn og unge får delta på aktiviteter sammen med jevnaldrende og venner fra skole og barnehage er viktig, og vil bidra til at det ikke oppleves stigmatiserende for deltakerne å delta. Vi vil også åpne for at foreldre kan delta der det er relevant. Kontakt seniorrådgiver migrasjon og oppvekst for mer informasjon: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

BLI MEDLEM

I Norske Kvinners Sanitetsforening er alle velkommen som medlemmer. Du kan enten bli et aktivt medlem i en lokal sanitetsforening, eller økonomisk støttespiller til organisasjonens viktige arbeid. Meld deg inn her.

 

STØTT VÅRT ARBEID

Ønsker du å gi en økonomisk gave til vårt arbeid, kan du benytte kontonummer 1506.13.49267. Du kan også gi penger via vår nettløsning her.

For henvendelser om minnegaver og testamentariske gaver, vennligst ta kontakt på telefon: 24 11 56 20