Voss DPS  er et distriktspsykiatrisk senter for Voss lokalsykehusområde. Gir tilbud på spesialisthelsetjenestenivå til mennesker over 18 år med psykiske lidelser.

Eier: N.K.S. Hordaland

Oppdragsgiver: Driftsavtale med Helse Vest RHF

Direktør: Frédéric André Eftevåg Larsen

Telefon: +47 56 51 40 00

E-post: post@bjorkeli.no

Adresse: Voss Distriktspsykiatriske Senter, NKS Bjørkeli. Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Web: bjorkeli.no