Image
Virksomheter

Sanitetskvinnene har omlag 60 virksomheter over hele landet. Med rundt 2000 ansatte og en samlet omsetning på over en milliard kroner, er sanitetsforeningene en viktig aktør innenfor ideell sektor. 

Som ideell aktør, drives virksomhetene i tråd med Sanitetskvinnenes verdigrunnlag. Mange av virksomhetene har direkte driftsavtaler med helseforetakene eller kommuner som kjøper tjenestene. Norske Kvinners Sanitetsforeningen kan også opprette helsetilbud som det offentlige ikke har mulighet til å prioritere.

For å styrke organisasjonens posisjon som ideell aktør, vedtok Landsstyret i 2018 kjennetegn som skal prege våre virksomheter. Som nytenkende og modig samfunnsbygger og ideell velferdsaktør skal en virksomhet eid og drevet av sanitetskvinnene:

 • Være preget av verdighet og respekt
 • Brukerne skal oppleve tilleggsverdien av frivillig innslag der det er hensiktsmessig 
 • Ha et livssynsnøytralt verdigrunnlag
 • Ha et arbeidsmiljø preget av sosialt entreprenørskap, kompetanse, engasjement, samarbeid og tverrfaglig samspill
 • Være drevet med kvalitet i tråd med forskningsbasert praksis
 • Ha kundefokus og brukermedvirkning i praksis
 • Være drevet med bærekraft, miljøbevissthet og økonomisk ansvarlighet
 • Har åpenhet om økonomi, og at økonomisk overskudd skal tilbakeføres virksomheten til beste for brukerne og utvikling av tjenesten.

Innovasjon  og fleksibilitet i tjenesteutvikling skjer i et godt samspill mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og samarbeidspartnerne. Dette fordrer trygghet gjennom: 

 • Stabile arbeidsforhold  og tilbud om faste ansettelsesforhold
 • Anstendige lønnsforhold og oppmuntring til heltidskultur
 • Tariffavtale og pensjonsordning
 • Prioriterer kompetanseutvikling

Har du spørsmål om Sanitetskvinnenes ideelle arbeid - kontrakt virksomheten direkte eller avdelingsleder ideell virksomhet, forskning og utvikling, Brit Eirin Bøe Olssøn på e-post: brit.olssoen@sanitetskvinnene.no eller advokat Marianne Lindholm på e-post: marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no.


[1] Sivesind, ISF; 2016