N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige/psykisk syke Sør-Øst er et gratis lavterskeltilbud for pårørende i alle aldre som er berørt av noen som sliter med rus og/eller psykisk lidelse

Senteret dekker Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder Viken. Vi har tre kontor: Lørenskog, Skien og Kristiansand. Vi har også faste kontordager i Tønsberg (ukentlig), Kragerø (månedlig), Mandal og Lier (etter behov)., NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er en ideell organisasjon som eies av Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Senteret tilbyr:

* Veiledningssamtaler på kontoret i rolige og trygge omgivelser, i telefon- eller videosamtale, individuelt eller par/familie

* Grupper og mestringskurs

* Informasjon, undervisning og foredrag 

* Samtaler med barn og unge. Barnegruppe i Skien og SMIL-gruppe i Kristiansand i samarbeid med kommunen.

Senterets tilbud er gratis og livssynsnøytralt. Vi har taushetsplikt, og det trengs ingen henvisning.

 

Hvem er vi?

Våre ansatte har helsefaglig/sosialfaglig høyskoleutdanning, og flere har relevant etter-/videreutdanning. 

 

Image
Fasade Veiledningssenteret i Øst-Norge
Fasaden av Veiledningssenteret i Øst-Norge.
Kontaktinformasjon

Skien og Kristiansand:

Telefon: 35 52 77 05
E-post: post.sor-norge@veiledningssenter.no

Adresse Skien: Torggata 10, 3724 Skien

Adresse Kristiansand: Kjøita Park 17, 4630 Kristiansand

Lørenskog:

Telefon: 40 03 10 93
E-post: postost@veiledningssenter.no

Adresse: Rektor Wolansvei 11, 1474 Lørenskog