N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Sør- og Øst-Norge er et gratis og lavterskeltilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser.

Veiledningssenteret i Sør- og Øst-Norge dekker fylkene Viken, Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark. Vi har to hovedkontor i Lørenskog og Skien, men også tilgjengelig i Tønsberg, Kragerø, Kristiansand, Mandal, og Lier og Lillehammer etter behov.

Kurs og foredrag

Årlig arrangeres det flere kurs og konferanser med fokus på hvordan det er å være pårørende til personer med psykisk lidelse eller rusavhengighet, i tillegg til ulike mestringskurs for pårørende. Noen av våre ansatte deltar også eksternt som foredragsholdere på konferanser, for å synliggjøre tilbudet vårt og ikke minst pårørenderollen.

Hvem er vi?

Alle våre ansatte har helsefaglig utdannelse på høyskolenivå, og flere har videreutdanning i veiledning, rus og/eller psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Veiledningssentrene i Sør- og Øst-Norge er nylig blitt sammenslått. Det er for at du som pårørende lettere skal kunne få kontakt med oss, men også for at det skal bedre kunne koordineres med helseregionen Helse Sør-Øst.

Image
Fasade Veiledningssenteret i Sør-Norge, avd Kristiansand
Fasade Veiledningssenteret i Sør-Norge, avd Kristiansand

 

 

 

Veiledningssenter i Sør-Norge

Telefon: 35 52 77 05
E-post: post.sor-norge@veiledningssenter.no

Image
Fasade Veiledningssenteret i Øst-Norge
Fasaden av Veiledningssenteret i Øst-Norge.

 

 

 

 

 

 

Veiledningssenter i Øst-Norge

Telefon: 40 03 10 93
E-post: postost@veiledningssenter.no
Adresse: Rektor Wolansvei 11, 1474 Lørenskog