Veiledningssenteret i Sør-Norge dekker Vestfold og Telemark fylke og Agder fylke. Hovedkontoret ligger i Skien. Vi har avdelingskontor i Kristiansand, samt faste kontordager i Tønsberg, Kragerø og Mandal.

Vi tilbyr individuelle samtaler til barn og voksne, familiesamtaler, gruppemøter, mestringskurs og temasamlinger. Vi har valgt å ha åpne, framfor lukkede, grupper i Skien og Kragerø fordi vi har erfart at det er lærerikt å være med i gruppe, og at det kunne bli lang ventetid for nye pårørende som ønsket å delta i gruppe.

Kurs og foredrag
Image
Veliedningssentereret i Kristiansand
Veliedningssenteret i Kristiansand

Årlig arrangerer vi gratiskonferansen «Du og jeg og rusen» for hjelpeapparatet og pårørende (sammen). De to siste årene har vi i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark, og KoRus sør, arrangert en fagdag for hjelpeapparatet hvor tema har vært synliggjøring av pårørendes situasjon og hvordan de kan hjelpes til å få en bedre hverdag som pårørende. Vi har en del utadrettet virksomhet ved at vi holder innlegg/foredrag om hvordan det er å være pårørende til rusavhengige, psykisk syke eller spilleavhengige.

Hvem er vi?

Vi har inngått samarbeidsavtaler om pårørendearbeid med flere kommuner innen regionen. Vi har også samarbeid med ulike kommuner om verdensdagen, en markering av overdose og forebygging av selvmord i de respektive kommunene. Siden senteret startet i 2010 har vi hatt årlig økning i antall pårørende som har oppsøkt veiledningssenteret. I 2018 hadde vi 1580 samtaler med pårørende, ca. 10 % økning fra 2017.

Image
Veiledningssenteret i Skien
Veiledningssenteret i Skien

Alle våre ansatte har sosial-/helsefaglig høyskoleutdanning.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 35 52 77 05
E-post: post.sor-norge@veiledningssenter.no