N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge dekker fylkene: Oslo, Viken og Innlandet og ligger fra 01.06.20 administrativt under Veildeningssenteret Sør.

Vi har hovedkontor på Lørenskog i Viken og en avdeling i Lillehammer. I tillegg har vi et såkalt satelittkontor i Lier, hvor vi er fast 1 dag per måned.

Hovedmålgruppen til sentret er voksne, men i 2018 startet vi med samtaler også med barn ned til 5 års alder. Vi har hele tiden tatt i mot ungdom til samtaler. Vi har som hovedfokus individuell veiledning (en til en), par- og familiesamtaler, samt mestringskurs.

Kurs og foredrag

Vi holder rundt 7 mestringskurs i året, der hvert kurs går over 8 ganger med ulike tema knyttet til det å være pårørende til personer med en psykisk lidelse eller en rusavhengighet. Vi har også avholdt mer intensive mestringskurs som gjennomføres over en helg eller en enkelt kveld for å nå ut til flere brukere. Vi er behjelpelige med å igangsette selvhjelpsgrupper, da vi ser at dette er et behov for noen og vi tilbyr bruk av våre lokaler som møtested til dette formålet.

Alle ansatte ved veiledningssenteret bruker også en del tid på utadrettet virksomhet, hvor vi da er ute og informerer om det å være pårørende, deltar som foredragsholdere på konferanser m.m. Vi ser at dette er et viktig for å synliggjøre tilbudet vårt og ikke minst pårørenderollen. 

Image
Et hus/Bygg: avbildet er Veiledningssenter Øst
Hvem er vi?

De ansatte ved N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge har alle
en helsefaglig grunnutdannelse
(sykepleier/barnevernspedagog) og videreutdanning
i veiledning, rus og/eller psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 40 03 10 93
E-post: postost@veiledningssenter.no
 

Adresse: Rektor Wolansvei 11, 1474 Lørenskog