Veiledningssenteret i Nord-Norge dekker 87 kommuner i 3 fylker; Nordland, Troms og Finnmark, og tilbyr samiskspråklig veileder.

Vi har samtaler med barn (fra 4 år), ungdom og voksne hovedsakelig individuelt. For barn under 18 år har vi også tilbud om samtale- og aktivitetsgrupper. Dette tilbudet er i samarbeid med barn- og ungetjenesten i Alta kommune. Vi har flere par og familiesamtaler, samt grupper for voksne pårørende både i Alta, Bodø og Hammerfest. Vi hadde en økning på 24% i antall samtaler med pårørende fra 2017 til 2018.

Nå ut til flest mulige pårørende

Flere av våre kommuner er samiskspråklige og ved behov/ønske fra pårørende så leier vi inn en samiskspråklig veileder. Vår målgruppe er pårørende til personer med rusproblematikk og/eller psykisk lidelse. Vi har hovedkontor i Alta med et avdelingskontor i Bodø. På grunn av vår store region (486.000 innbyggere fordelt på et areal på 109.945 km2) er vi opptatt av å nå ut til flest mulig pårørende. Derfor har vi i tillegg til våre to kontor utbredt reisevirksomhet i hele landsdelen. Vi har satelittkontor i Hammerfest og Tromsø, hvor vi prøver å være 1 gang hver måned. I Hammerfest låner vi lokaler av Hammerfest kommune mens i Tromsø låner vi lokaler av sanitetsforeningen i Tromsø. 

Konferanser, kurs og fagdager
Image
Veiledningssenter i Nord
Veiledningssenter i Nord

Vi har arrangert flere konferanser og fagdager, alene eller sammen med andre. Siden 2013 har vi arrangert vår egen konferanse - Se meg! konferansen i Alta, siden 2016 også i Bodø. Konferansen blir arrangert årlig i samarbeid med ulike samarbeidspartnere. Vi har et godt samarbeid med flere lokale sanitetsforeninger, kommuner, brukerorganisasjoner med flere, og gjennomfører og deltar jevnlig til temakvelder, kurs og informasjonsmøter sammen med disse. Vi veileder også samarbeidspartnere der rus og psykisk sykdom er en utfordring. Vi har foredrag til universitet/skoler, barnehager, politi, sanitetsforeninger mfl. Sammen med Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset tilbyr vi mestringskurs for voksne pårørende til rusavhengige og/eller psykisk syke. Slike kurs blir årlig gjennomført i flere kommuner.

Hvem er vi?

Våre ansatte har helsefaglig/sosialfaglig/politifaglig utdanning med etter/videreutdanninger. Alle ansatte har instruktørutdanning i DU (mestringskurs for ungdom).

Kontaktinformasjon:
Alta:

Telefon: 95 72 32 62
E-post: post.nnorge@veiledningssenter.no

Bodø:
Telefon: 46 85 52 62
E-post: bodo@veiledningssenter.no