NKS veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge er et tilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser. 

 

Image
Veiledere i samtale med pårørende
Hos Veiledningssenteret i Nord-Norge blir du møtt med åpne armer. Foto: Freddy Ludvik Larsen

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er en ideell organisasjon som eies av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Senteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper og som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser.

Senteret har to avdelingskontor, i Alta og Bodø, og gir et tilbud for pårørende over hele landsdelen. Vi har jevnlige dager med satelittkontor i Hammerfest og Tromsø. 

Å være i relasjon til noen som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirke hverdagen.

Senteret tilbyr:

* Fagfolk med stort engasjement og bred erfaring

* Samtaler i rolige og trygge omgivelser

* Veiledning på telefon, individuelt eller i samtale i par/familie/grupper

* Informasjon, undervisning, mestringskurs og foredrag 

* Samarbeid med ulike hjelpeinstanser

* Oppfølging av barn og unge; både individuelt og i grupper

Tilbudene våre er gratis og livssynsnøytralt. Vi har taushetsplikt og du trenger ingen henvisning

Hvem er vi?

Våre ansatte har helsefaglig/sosialfaglig/politifaglig utdanning med etter/videreutdanninger. Alle ansatte har instruktørutdanning i DU (mestringskurs for ungdom).

Kontaktinformasjon:
Alta:

Telefon: 95 72 32 62
E-post: post.nnorge@veiledningssenter.no

Bodø:
Telefon: 46 85 52 62
E-post: bodo@veiledningssenter.no