N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge er et tilbud til alle som er berørt av noen som sliter med rus, psykisk sykdom eller spilleproblem.

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt Norge eies av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Veiledningssenter Midt møter alle aldersgrupper. 

Senteret har hovedkontor på Stjørdal og har 10 satelittkontor som vi er tilstede på en dag pr. mnd. 

Image
Satelittkontor
Oversikt over satelittkontorene

 

Image
Veiledningssenter
I denne sofagruppen er det rom for mange gode samtaler.

 

 

Senteret tilbyr:
  • Fagpersoner med stort engasjement og bred og variert arbeidserfaring
  • Samtaler i rolige og trygge omgivelser
  • Veiledning på telefon eller videomøter på Teams
  • Samtaler utendørs
  • Veiledning individuelt, med par, familier eller gruppe
  • Veiledning til samarbeidspartnere
  • Oppfølging av barn og ungdom, både individuelt og i grupper
  • Informasjon, undervisning, mestringskurs, temakvelder, folkeopplysningskvelder og foredrag
  • Samarbeid med ulike hjelpeinstanser

Tilbudene våre er gratis og livsnøytrale. Vi har taushetsplikt og du trenger ingen henvisning.

Hvem er vi i Midt:

Våre ansatte har helsefaglig/sosialfaglig/pedagogisk utdanning. Alle har aktuell videreutdanning i veiledning og andre fag som for eksempel MI. 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 45 14 21 44
E-post: post.mnorge@veiledningssenter.no