N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge er et tilbud til alle som er berørt av noen som sliter med rus, psykisk sykdom eller spilleproblem.

Ansatte på Veiledningssenteret har åpnet opp for å tilby samtaler på kontoret i Skolegata 30, Stjørdal. På grunn av smittevernhensyn, deler vi uka mellom oss for å unngå for mange personer på kontoret samtidig.

Alle som ønsker samtaler på Stjørdals-kontoret må ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt.

 

Mandager og tirsdager: Karin. Hun treffes på tlf. 411 75 628.

Onsdager og torsdager: Eva. Hun treffes på 922 50 132.

Fredager: Der er vi fleksible.

Anne-Gudrun treffes på 481 27 900, og hun prioriterer pårørende som hun kan møte på utekontor i Inderøy og Steinkjer. Hvis noen ønsker å møte Anne-Gudrun på Stjørdal, ta kontakt med henne.

Vi tilbyr fortsatt telefonsamtaler, gå-samtaler og videosamtaler på Microsoft Teams.

Hjertelig velkommen! ?

 

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt Norge eies av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Veiledningssenter Midt møter alle aldersgrupper. 

Senteret har hovedkontor på Stjørdal og har 10 satelittkontor som vi er tilstede på en dag pr. mnd. 

Image
Satelittkontor
Oversikt over satelittkontorene

 

Image
Samtalerom i Skolrgata
I denne sofagruppen er det rom for mange gode samtaler.

 

 

Senteret tilbyr:
  • Fagpersoner med stort engasjement og bred og variert arbeidserfaring
  • Samtaler i rolige og trygge omgivelser
  • Veiledning på telefon eller videomøter på Teams
  • Samtaler utendørs
  • Veiledning individuelt, med par, familier eller gruppe
  • Veiledning til samarbeidspartnere
  • Oppfølging av barn og ungdom, både individuelt og i grupper
  • Informasjon, undervisning, mestringskurs, temakvelder, folkeopplysningskvelder og foredrag
  • Samarbeid med ulike hjelpeinstanser

Tilbudene våre er gratis og livsnøytrale. Vi har taushetsplikt og du trenger ingen henvisning.

Hvem er vi i Midt:

Våre ansatte har helsefaglig/sosialfaglig/pedagogisk utdanning. Alle har aktuell videreutdanning i veiledning og andre fag som for eksempel MI. 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 45 14 21 44
E-post: post.mnorge@veiledningssenter.no