26 apr 2022
Image
Tiden er kanskje moden for å utvikle en politisk og juridisk forankret modell for bedre koordinert hjelp i familier der flere…
03 feb 2021
Image
På veiledningssentrene til N.K.S. for pårørende til rus og psykiatri, melder barn at de har fått tilleggsbelastninger som følge av…
30 mar 2020
" Til deg " er en bok med tekster om liv satt på vent, bekymringer og vanskelige følelser - om åpenhet, håp og egenomsorg.